Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 353 | 117-124

Article title

Modelling the structures of stakeholders preferences in regional development projects

Content

Title variants

PL
Modelowanie struktur preferencji interesariuszy w projektach rozwoju regionalnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Regional development projects have great influence on our life. Their success leads to positive attitude to changes. Different groups of stakeholders can have different power and different influence on project. Determining they influence, we can establish priorities for all the project. As we claim, they are also consequence of the stakeholders structure. Determination this structure, can be helpful in managing the project. The problem was solved using an Analytic Network Process (ANP). The objective of this paper is to adopt previously proposed method to regional development projects. Based on hypothetical data, a priority vector was obtained. It could be interpreted as the influence index.
PL
Projekty rozwoju regionalnego mają olbrzymi wpływ na nasze życie. Ich sukces prowadzi do pozytywnego nastawienia do zmian wprowadzanych przez kolejne projekty. Współczesne poglądy na ocenę sukcesu projektu kierują się w stronę ewaluacji oczekiwań interesariuszy. Różne grupy interesariuszy mogą mieć jednak różny wpływ na projekt. Określając ich wpływ, można także określić priorytety w projekcie. W pracy postawiono hipotezę, że priorytety te są również zależne od struktury interesariuszy, ich wzajemnych zależności. Określenie ich wzajemnych relacji może być pomocne w zarządzaniu projektem i osiągnięciu jego sukcesu. Ten problem został rozwiązany za pomocą metody ANP. Celem pracy jest przystosowanie poprzednio przedstawionej pracy do specyfiki projektów rozwoju regionalnego. Korzystając z metody ANP, na hipotetycznych danych uzyskano wektor priorytetów. Jest on interpretowany jako indeks siły poszczególnych interesariuszy. W konkluzji pracy stwierdzono, że proponowana metoda może być użyteczna w projektach rozwoju regionalnego.

Year

Volume

353

Pages

117-124

Physical description

Contributors

 • University of Economics in Katowice. Faculty of Informatics and Communication. Department of Operations Research

References

 • Akinli Kocak S., Alptekin G., Bener A., Gonzales G. (2013), Requirements Prioritization Framework for Developing Green and Sustainable Software Using ANP – Based Decision Making, Proceedings of the Environmental Informatics Conference, September 2-4, Hamburg.
 • Berander P., Andrews A.A. (2005), Requirements Prioritization [in:] A. Aurum, C. Wohlin (eds.), Engineering and Managing Software Requirements, Springer Verlag, Berlin, p. 69-94.
 • ISO 21500 (2012), Guidance on Project Management. International Organization for Standardization, Geneva.
 • ali Khan J., Izaz-ur-Rehman I.Q., Khan S.P., Khan Y.H. (2016), An Evaluation of Requirement Prioritization Techniques with ANP, “International Journal of Advanced Computer Science and Applications”, Vol. 7(7), p. 419-429.
 • Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Fifth Edition, Project Management Institute, Newtown Square.
 • Saaty T.L. (1996), Decision Making with Dependence and Feedback. The Analytic Network Process, RWS Publications, Pittsburgh.
 • Saaty T.L. (2005), Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks, 3d edition, RWS Publications, Pittsburgh.
 • Saaty T.L., Vargas L.G. (2006), Decision Making with the Analytic Network Process, Springer, Boston.
 • Targiel K., Górecka D., Trzaskalik T., Sitarz S. (2014), Metoda analitycznej hierarchizacji i metody pokrewne [in:] T. Trzaskalik (ed.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa, p. 51-74.
 • Targiel K.S. (2017), Modeling the Structures of Stakeholder Preferences, Project Management Development – Practice and Perspectives, Riga, p. 286-292.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b33bcc82-1110-4e44-83b7-a8c032c240d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.