Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 325 | 121-131

Article title

Przesłanki i uwarunkowania rozwoju inteligentnych kart płatniczych na przykładzie Octopus card

Content

Title variants

EN
The determinants of smart cards’ development on the example of Octopus card

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W rezultacie dynamicznego rozwoju technologii gospodarka światowa przeobraziła się w gospodarkę sieciową, w której kluczową wartością jest dostęp do informacji, wiedza i łączność. Zmienił się nie tylko charakter stosunków ekonomicznych między podmiotami, ale i stylu życia, zachowań zakupowych klientów oraz modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. Handel i usługi elektroniczne są jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zmiany w procesie zakupu towarów i usług skutkują pojawieniem się wielu nowych metod płatności. Pomimo szerokiego wyboru instrumentów płatniczych w wielu regionach świata karty wciąż cieszą się największą popularnością. Zmienia się jednak ich charakter i funkcjonalność. Najbardziej innowacyjne z nich, nazywane kartami inteligentnymi, oferują klientom wiele dodatkowych możliwości. Celem artykułu jest określenie determinant ich rozwoju, do czego wykorzystano metodę badawczą pojedynczego studium przypadku.
EN
As a result of dynamic technology development global economy has become network economy. Among its core value are information, knowledge and connectivity. Altogether with economic relations, the lifestyle, purchase behaviour and organisations’ business models have changed. E-commerce and e-services has become one of the fastest developing fields of economy. Concurrently, new payment methods have appeared. Despite of that, in many regions, cards are still the most popular payment instrument. Today they have different character and functionality. The most innovative ones offer the large number of additional possibilities for customers. The purpose of the paper is to identify determinants of smart cards’ development. The paper uses the methodology of case study.

Year

Volume

325

Pages

121-131

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

References

 • Chinowski B. (2013), Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognoza, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Citrin A.V., Sprott D.E., Silverman S.N., Stem Jr D.E. (2000), Adoption of Internet Shopping: The Role of Consumer Innovativeness, “Industrial Management & Data Systems”, 100(7), s. 294-300.
 • Donovan K. (2012), Mobile Money for Financial Inclusion [w:] Maximizing Mobile. Information and Communication for Development, s. 61-73.
 • Frame W.S., White L.J. (2002), Empirical Studies of Financial Innovations: Lots of Talk, Little Action? “Federal Reserve Atlanta Working Paper”.
 • Harasim J. (2012), Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Keely L., Anderson B. (2016), The End of Cold, Hard Cash and the Global Shift Toward Cashless Consumer Payments, Demand Institute, August.
 • Klimontowicz M. (2013), Innowacje płatnicze a konkurencyjność banku, „Nauki o Finansach. Financial Sciences”, nr 4(17), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Klimontowicz M., Derwisz K. (2016), Mobile Technology on Retail Banking Market, European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno.
 • Kolodinsky J.M., Hogarth J.M., Hilgert M.A. (2004), The Adoption of Electronic Banking Technologies by US Consumers, “International Journal of Bank Marketing”, No. 22(4), s. 238-259.
 • Manning K.C., Bearden W.O., Madden T.J. (1995), Consumer Innovativeness and the Adoption Process, “Journal of Consumer Psychology”, No. 4(4), s. 329-345.
 • Octopus (2016), Corporate Profile, http://www.octopus.com.hk/about-us/corporate-profile/our-corporate-structure/en/index.html (dostęp: 22.11.2016).
 • Octopus (2016a), Services in Hong Kong, http://www.octopus.com.hk/about-us/corporate-profile/services-in-hong-kong/en/index.html (dostęp: 22.11.2016).
 • Octopus (2016b), http://www.octopus.com.hk/web09_include/_document/en/company_profile.pdf, s. 9 (dostęp: wrzesień 2016).
 • Octopus (2016c), Octopus Online Payment Service, Frequently Asked Questions, http://www.octopus.com.hk/customer-service/faq/en/index.html#Service07-01 (dostęp: 24.11.2016).
 • Octopus (2016d), “O! ePay” – The First Octopus Network-based, 19 April 2016, Mobile Payment Service Goes Live, http://www.octopus.com.hk/release/detail/2016/en/20160419.html (dostęp: 22.11.2016).
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg 2005.
 • Polasik M., Maciejewski K. (2009) Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Materiały i Studia NBP”, nr 241, Warszawa.
 • Poon S., Chau P.Y.K. (2001), Octopus: The Growing E-payment System in Hong Kong, “E-Commerce in Austral-Asia”, Vol. 11.
 • Ram S., Sheth J.N. (1989), Consumer Resistance to Innovations: The Marketing Problem and Its Solutions, “Journal of Consumer Marketing”, No. 6(2), s. 5-14.
 • Rankl W. (2007), Smart Card Applications. Design Models for Using and Programming Smart Cards, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England.
 • Sathye M. (1999), Adoption of Internet Banking by Australian Consumers: An Empirical Investigation, “International Journal of Bank Marketing”, No. 17(7), s. 324-334.
 • SCMP (2016), Octopus Cash Limit to Triple to HK$3,000 in Bold Move That Could Change Our Shopping Habits, 8 March 2016, http://www.scmp.com/news/hongkong/economy/article/1922550/octopus-cash-limit-triple-hk3000-bold-move-couldchange-our (dostęp: 22.11.2016).
 • Siu L.L.-S. (2008), Coercing Consensus: Unintended Success of the Octopus Electronic Payment System, Proceedings of the 6th International Conference on Politics and Information Systems, Technologies and Applications (PISTA), Orlando, Fla: IIIS.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „e-Mentor”, nr 1(48), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983 (dostęp: 24.11.2016).
 • [www 1] Where Can I Use It? http://www.octopus.com.hk/get-your-octopus/where-cani-use-it/en/index.html (dostęp: 22.11.2016).
 • [www 2] Industry Overview, http://www.hkgem.com/newlistings/APP/GEM/2016/2016062301/a8095/EESHL-20160623-15.PDF (dostęp: 23.11.2016).
 • [www 3] Octopus Card Statistics, http://www.octopus.com.hk/octopus-for-businesses/benefits-for-your-business/en/index.html (dostęp: 24.04.2017).
 • [www 4] LegCo Panel on Transport Octopus Common Ticketing System, 23 March 2000, http://legco.hk/yr99 00/english/panels/tp/ papers/a1234e04.pdf (dostęp: 25.11.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b3675094-de29-4020-a1e3-e0b67a634b69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.