Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 292 | 133-143

Article title

Kompetencje absolwentów szkół zawodowych

Content

Title variants

EN
The competences of the vocational school graduates

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na rynku pracy występuje zestawienie podaży pracy z popytem na pracę. Niedopasowanie ilości i jakości towaru, jakim jest praca, z popytem na pracę dotyka ludzi młodych, którzy wybierając kształcenie zawodowe mogą oczekiwać, że znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Rynek pracy weryfikuje wybory kształcenia, a rosnące oczekiwania pracodawców w zakresie wymaganych kompetencji powodują problemy związane z zatrudnialnością absolwentów szkół zawodowych. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów badań opinii instytucji rynku pracy na temat kompetencji uczniów szkół zawodowych. Temat artykułu wpisuje się w problematykę konfrontacji kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
EN
Labour market matches the supply of labour with the demand for labour. Mismatch between the quantity and quality of labour supplied and the market demand is particularly relevant to young workers, who expect to find employment in a profession related to the education undertaken. The labour market often fails to satisfy such expectations, as increasing requirements of the employers lead to employability issues among the vocational schools’ graduates. The purpose of this paper is to present the results of a survey measuring the labour market institutions’ outlook on the vocation schools’ graduates’ skills. The paper first into the wider narrative of confronting the vocational education with the labour market demands.

Year

Volume

292

Pages

133-143

Physical description

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Doktorantka

References

 • Augustyn A., Gruszczyński L.A., Muster R. (2010), Raport z badań realizowanych w ramach projektu Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku, KAGA-DRUK, Katowice, Jastrzębie-Zdrój.
 • Jeruszka U. (2014), Czy i jakie korzyści odnoszą studenci z zatrudnienia? [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M. (2007), Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywacja Polski?, IPiSS, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2001), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lelińska K. (2007), Planowanie kariery przez młodzież [w:] U. Jeruszka, I. Lichniak (red.), Problemy współczesnego doradztwa zawodowego, IPISS, Warszawa.
 • Miś A. (2007), Kompetencje rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa.
 • Raport z badań (2013), Stan Szkolnictwa Zawodowego w Polsce, KOWEZiU, Warszawa.
 • Turska E. (2014), Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • [www 1] (Nie)świadome wybory zawodowe. Badanie internetowe (czerwiec 2014),
 • http://www.old.bpcc.org.pl/att/bac73ec7-8470-4f80-9c0a-b7373bb40480_nie_swiadome_wybory_zawodowe_pwc.pdf (dostęp: 5.02.2015).
 • [www 2] Konkluzje Rady UE z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatrudnialności absolwentów szkól i uczelni, http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2012-169-11 (dostęp: 25.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b3b31283-ed6b-4951-bb23-515fe182cd23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.