Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 251 | 165-175

Article title

Innowacje sektora MŚP w województwie Kujawsko-Pomorskim

Content

Title variants

EN
Innovation of smes in Kujawsko-Pomorskie

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano fragment wyników badań empirycznych na temat innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko--pomorskim. Jednym z celów projektu było zidentyfikowanie poziomu wdrażanych innowacji przez badane podmioty, a także określenie ich wpływu na konkurencyjność.
EN
The present article considers some results of empirical research on innovation in the sector of small and medium-sized enterprises in Kujawsko-Pomorskie. One of the goals of the project was to identify the level of innovation implemented by the audited entities, and to determine their impact on competitiveness.

Year

Volume

251

Pages

165-175

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

References

 • Bogdanienko J. (2004), Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej [w:] J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim (2013), PAG Uniconsult, Warszawa.
 • Freeman Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
 • Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Janasz W. (2003), Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (DXX) 446, Szczecin.
 • Janasz W. (2008), Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie [w:] S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition (2005), OECD i Eurostat.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Szatkowski K. (2001), Istota i rodzaje innowacji [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Webber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b4418347-29a1-42b4-ae05-a0b1293b40a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.