PL EN


2017 | 334 | 33-45
Article title

Powszechny dochód podstawowy – argumenty za i przeciw

Content
Title variants
EN
Universal basic income – for and against
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Liczne programy pilotażowe odnoszące się do idei powszechnego dochodu podstawowego (UBI) skłoniły do podjęcia próby zbadania, czy ta idea ma szansę przekształcić się z koncepcji teoretycznej w powszechny instrument wdrażany zarówno przez kraje biedne, jak i bogate. Przedstawiono koncepcję dochodu podstawowego, a także argumenty zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Na podstawie literatury dokonano analizy i systematyki dyskusji odnośnie do UBI. W podsumowaniu odniesiono się do perspektyw wprowadzenia powszechnego dochodu podstawowego oraz zwrócono uwagę na zagrożenia związane z tą ideą.
EN
Numerous unconditional basic income (UBI) pilot projects raise the questions whether this idea can be transformed from a theoretical concept into a universal tool and be implemented both in poor and rich countries. In this article the unconditional basic income concept and the arguments of its supporters and opponents are presented. Based on the literature review, the discussions about UBI are analyzed and systemized. In conclusion, the author reflects on the perspectives of introduction of UBI and its dangers.
Year
Volume
334
Pages
33-45
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wydział Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa
References
 • Bauer P.T. (1981), Equality, the Third World, and Economic Delusion (Reprint edition), Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Cass O. (2016), Why a Universal Basic Income Is a Terrible Idea, http://www.nationalreview.com/article/436621/universal-basic-income-ubi-terrible-idea (dostęp: 3.03.2017).
 • Cheney C. (2016), What Will the Evidence Say about a Universal Basic Income? https://www.devex.com/news/what-will-the-evidence-say-about-a-universal-basicincome-88084 (dostęp: 18.02.2017).
 • Cipiur J. (2017), Uderzyć w nierówności dochodem dla wszystkich, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/w-nierownosci-dochodem-dla-wszystkich/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Colombino U. (2015), Is Unconditional Basic Income a Viable Alternative to Other Social Welfare Measures? IZA World Labor (128), doi:10.15185/izawol.128.
 • Frey C.B., Osborne M. (2013), The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? Oxford Martin School, University of Oxford, http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2279 (dostęp: 9.07.2017).
 • Fumagalli A., Lucarelli S. (2014), Dochód podstawowy a wydajność w kapitalizmie kognitywnym, „Praktyka Teoretyczna”, 2(12), http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/dochod-podstawowy-a-wydajnosc-w-kapitalizmie-kognitywnym/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Gentilini U. (2017), Why Universal Basic Income Is a Simple, but Effective Idea, https://www.weforum.org/agenda/2017/01/in-a-complex-world-the-apparent-simplicity-of-universal-basic-income-is-appealing/ (dostęp: 18.02.2017).
 • Goldhill O. (b.r.), We Talked to Five Experts about What It Would Take to Actually Institute Universal Basic Income, https://qz.com/611644/we-talked-to-five-expertsabout-what-it-would-take-to-actually-institute-universal-basic-income/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Haigh G. (2016), Basic Income for All: A 500-year-old Idea Whose Time Has Come? The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2016/nov/11/basic-incomefor-all-a-500-year-old-idea-whose-time-has-come (dostęp: 9.07.2017).
 • Hassel A. (2017), Unconditional Basic Income Is a Dead End, https://www.socialeurope.eu/2017/03/unconditional-basic-income-is-a-dead-end/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Idkowiak M. (2016), Nowe technologie a rynek pracy, http://idkowiak.pl/nowetechnologie-rynek-pracy/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Jaspers N. (2016), What do European Think about Basic Income – Survey Results from April 2016, Neo Polis, Future of Work, Dalia.
 • Jonas D.K. (1997), Technology and the Work Force: Work Will Not End, “The Freeman”, s. 676-678.
 • Kowalski R. (2010), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek [w:] Z. Dach (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Kubicki P. (2017), System się wali, http://kulturaliberalna.pl/2017/01/30/kubickidochod-gwarantowany/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Kyung-ho K. (2017), Debate Brews in Korea on Universal Basic Income, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170109000847 (dostęp: 18.02.2017).
 • Mishel L., Shierholz H. (2017), Robots, or Automation, Are Not the Problem: Too Little Worker Power Is, http://www.epi.org/publication/robots-or-automation-are-not-theproblem-too-little-worker-power-is/ (dostęp: 9.07.2017).
 • Morawski I. (2016), Dochód dla każdego – bodziec do rozwoju czy nieetyczny prezent, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dochod-dla-kazdego-bodziec-dorozwoju-czy-nieetyczny-prezent/ (dostęp: 9.07.2017).
 • van Parijs P. (2004), Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century, “Politics & Society”, 32(1), s. 7-39, https://doi.org/10.1177/0032329203261095.
 • Sosenko K. (2016), Komunitarianizm i liberalizm. Uwagi w związku z prawami człowieka, „Prakseologia”, 2(158).
 • Sowell T. (2016), Bieda. Bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Weller B. com. (2017), 9 Basic Income Experiments to Watch out for in 2017, http://www.businessinsider.com.pl/international/9-basic-income-experiments-to-watchout-for-in-2017/d88bljl (dostęp: 23.02.2017).
 • Wood C. (2017), Guaranteed Paycheck: Does a „Basic Income” Encourage Laziness? http://www.csmonitor.com/World/2017/0301/Guaranteed-paycheck-Does-a-basicincome-encourage-laziness (dostęp: 3.03.2017).
 • Żołądek Ł. (2016), Dochód podstawowy, „Infos”, 14 (218).
 • [www 1] Dochód dla wszystkich? Stać nas na to! (2017), http://kulturaliberalna.pl/2017/01/24/guy-standing-dochod-gwarantowany-wywiad/ (dostęp: 9.07.2017).
 • [www 2] India Debates the Case for a Universal Basic Income (2017), http://www.economist.com/news/leaders/21716027-india-should-replace-its-thicket-welfarepayments-single-payment-india-debates-case (dostęp: 18.02.2017).
 • [www 3] Nowoczesne technologie i człowiek na rynku pracy. Jedno drugiemu nie przeszkadza? (2015), http://www.pulshr.pl/rekrutacja/nowoczesne-technologie-iczlowiek-na-rynku-pracy-jedno-drugiemu-nie-przeszkadza,28283.html (dostęp: 23.02.2017).
 • [www 4] The Case For and Against Universal Basic Income (2016), http://www.dailywire.com/news/11548/case-and-against-universal-basic-income-aaron-bandler (dostęp: 16.02.2017).
 • [www 5] Universal Basic Income (2016), http://www.igmchicago.org/surveys/universalbasic-income (dostęp: 9.02.2017).
 • [www 6] Why Taxing Robots Is Not a Good Idea (2017), “The Economist”, http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21717374-bill-gatess-proposalrevealing-about-challenge-automation-poses-why-taxing (dostęp: 9.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b47addb7-7e70-4ca3-88e5-7fffecb33bda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.