Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 107-115

Article title

Własność w nauczaniu papieża Jana Pawła II

Authors

Content

Title variants

EN
The property in teaching of pope John Paul II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauczanie Jana Pawła II jest aktualną wykładnią katolickiej nauki społecznej w kwestii własności. Kategoria własności w encyklikach społecznych Ojca Świętego jest powiązana przede wszystkim z pracą człowieka. Papież poruszał również problem nierówności społecznych i dochodowych na świecie, jako konsekwencji niesprawiedliwego podziału dóbr. Jan Paweł II prezentował także stanowisko społecznej nauki Kościoła w kwestii socjalizmu i liberalizmu.
EN
John Paul’s II teaching about the issue of property is current interpretation of the Catholic social teaching. In social encyclicals written by Holy Father John Paul II the issue of property is connected, above all, with the labour. The Pope raises also the issue of economic inequality in the world as consequences of inequitable redistribution of goods. John Paul II presents the attitude of the Catholic social teaching in the issue of socialism and liberalism as well.

Year

Volume

260

Pages

107-115

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

References

  • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (2009), Dom Wydawniczy RAFAEL, Wydawnictwo AA, Kraków.
  • Strzeszewski Cz. (1994), Katolicka nauka społeczna, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b5ac5cbc-6d46-4386-b96b-c93daa086981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.