PL EN


2016 | 289 | 175-190
Article title

Prognozy rynku kart płatniczych w Polsce

Content
Title variants
EN
The forecasts of the payment card market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeprowadzono badanie rynku kart płatniczych w Polsce. Wykorzystano dane kwartalne, opublikowane przez Narodowy Bank Polski. Wykorzystano narzędzia ekonometrii do zbadania intensywności rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce. Wśród czynników rozwoju tego rynku uwzględniono przede wszystkim zmiany w infrastrukturze, umożliwiającej dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówki poza systemem kasowym banków. Równania opisujące mechanizmy intensywności użytkowania kart płatniczych wykorzystane zostały do oszacowania prognoz na lata 2015-2016. Prognozy mają charakter kwartalny, z powodu wykorzystywania tego rodzaju szeregów czasowych w modelowaniu ekonometrycznym.
EN
A study of the payment card market in Poland was carried. It is based on the quarterly data, published by the Polish National Bank. The tools of econometrics to examine the intensity of the development of the payment card market in Poland were used. Among the factors of development of this market, the changes in the infrastructure enabling people to make cashless transactions and making cash withdrawals outside the system of cash banks, were studied. The equations describing the mechanisms of the intensity of payment cards’ use served to estimate the forecasts for the years 2015-2016.
Year
Volume
289
Pages
175-190
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
 • Bolt W., Humphrey D., Uittenbogaard R.A. (2005), The Effect of Transaction Pricing on the Adoption of Electronic Payments: A Cross-Country Comparison, "DNB Working Paper", No. 71.
 • Sokołowska E. (2014a), Alternative Investments in Wealth Management. A Comprehensive Study of Central and East European Market, Springer 2014.
 • Sokołowska E. (2014b), The Role and Nature of Alternative Investments in Wealth Management, Springer 2014.
 • Sokołowska E. (2015), Innovations in the payment card market: The case of Poland.
 • Electronic Commerce Research and Applications, 14(5), s. 292-304.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199, poz. 1271).
 • Vincent O.R., Folorunso O., Akinde A.D. (2010), Improving E-payment Security Using Elliptic Curve Cryptosystem, "Electronic Commerce Research", Vol. 10(1), s. 27-41.
 • Wiśniewski J.W. (2009), Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wiśniewski J.W. (2012), Dilemmas of Economic Measurements in Weak Scales, "Folia Oeconomica Stietinensia", Nr 10(18), Publisher University of Szczecin, Szczecin, s. 50-59.
 • Wiśniewski J.W. (2016), Microeconometrics in Business Management, John Wiley & Sons, Ltd, New York, Chichester, Singapore.
 • Zinman J. (2005), Debit or Credit? Working Paper, Dartmouth University.
 • [www 1] http://www.ipso.ie/?action=statistics§ionName=EUStatistics&statisticCode =EU&statisticRef=EU05 (dostęp: 20.09.2014).
 • [www 2] www.nbp.pl (dostęp: 31.12.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b5c1ff30-7e47-48cf-8ee5-558e3b9f2792
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.