Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 369 | 252-260

Article title

Współpraca organizacji z sektorów publicznego i biznesowego przy tworzeniu wartości dla interesariuszy na przykładzie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Content

Title variants

EN
Cooperation and creating value based on the example of public-private partnership in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dzisiejsze otoczenie, normy, przepisy, środowisko, postrzeganie przez pryzmat korzyści to elementy stymulujące działalność organizacji. Poszukując nowych sposobów działania, organizacje tworzą nowe wartości, które determinują nową postawę wobec korzystania z zewnętrznych zasobów. Wyzwaniem dzisiejszych czasów stało się tworzenie modeli biznesowych z perspektywy szerszej niż własna organizacja. Efektem takiego podejścia jest zmiana zachowania organizacji, a celem zintegrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia. Jest to równoznaczne z dostępem do najlepszych zasobów, najnowszych rozwiązań, niezależnie od tego, kto będzie ich właścicielem. Coraz chętniej wykorzystywanym modelem współpracy staje się partnerstwo publiczno- -prywatne (PPP), opierające się na organizacjach z sektora publicznego i biznesu. Partnerstwo publiczno-prywatne jest długoterminowym procesem polegającym na łączeniu kapitałów, doświadczenia, umiejętności w realizacji zadań publicznych przez partnera prywatnego, dotychczas należących do podmiotu publicznego [Książek i Wereda, 2012, s. 133]. We wspólnych działaniach w ramach projektów PPP organizacje przekraczają potencjały własnych zasobów, tworząc nowe wartości. W artykule autorzy wskazują PPP jako nową formę wspólnych działań przy tworzeniu wartości będącej celem projektów PPP. Właśnie wartość, właściwe jej określenie, co jest istotą projektu PPP, może stanowić o jego przyszłym sukcesie lub porażce. Analiza dotychczasowych projektów PPP pozwoli ocenić wpływ umiejętnego określenia celu (wartości) projektu PPP na jego realizację.
EN
Nowadays standards, regulations, environment, perception through benefits all stimulate the organization’s activity. Seeking for new ways of development, organizations create new values by the use of resources. Today’s challenge is to create business models, looking more broadly than only on your own organization. The effect of this approach is changing the behavior of the organization and integrating different areas of knowledge and experience. This allows to access the best resources, the latest solutions, regardless of who owns them. The Public-Private Partnership model, based on the cooperation of organizations from the public and business sectors, is used more frequently. Organizations exceed their own resources by creating new value in common activities. In this article, authors indicate the PPP as a new form of value creating. The characteristic elements of cooperation allow for more effective use of opportunities PPP model has to offer.

Year

Volume

369

Pages

252-260

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Adner R. (2012), The Wide Lens. A New Strategy For Innovation, Penguin Books, London.
 • Hausner J. (red.) (2013), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa.
 • Korbus B. (red.) (2018), Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 31 grudnia 2017 r., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Kozarkiewicz A. (2014), Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 344.
 • Książek E., Wereda W. (2012), Partnerstwo publiczno-prywatne jako przykład innowacyjnego zarządzania organizacjami, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Moore J.F. (2013), Shared Purpose: A Thousand Business Ecosystems, a Worldwide Connected Community, and the Future, First Ecosystem, Concord, MA.
 • Nambisan S., Sawhney M. (2007a), The Global Brain: Your Roadmap for Innovating Faster and Smarter in a Networked World, Wharton School Publishing / Pearson Press, Upper Saddle River, NJ.
 • Peltoniemi M. (2004), Cluster, Value Network and Business Ecosystem: Knowledge and Innovation Approach, Organisations, Innovation and Complexity: New Perspectives on the Knowledge Economy Conference, September 9-10.
 • Peltoniemi M., Vuori E., Laihonen H. (2005), Business Ecosystem as a Tool for the Conceptualisation of the External Diversity of an Organisation, Proceedings of the Complexity, Science and Society Conference, University of Manchester.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2015), Strategicznie o ekosystemie biznesu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 32(2).
 • Wysocki S. (2007), Zastosowanie Modelu CAF do modernizacji administracji, „Poradnik Urzędnika – Pismo Nowoczesnej Administracji Publicznej”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b5fbe356-d2d5-41b1-add3-0133cb27a5e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.