Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 349 | 86-96

Article title

„Zniewolona” wolność

Content

Title variants

EN
“Captive” liberty

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wolność jest wartością przynależną człowiekowi i łączącą się z uprawnieniami. Ograniczają ją obowiązki, zobowiązania oraz odpowiedzialność. Wolność absolutna jest ideą, typem idealnym, którym posługuje się nauka. Utylitarystyczne ujęcie wolności zmienia jej sens i zniewala człowieka.
EN
Freedom is the value that belongs to man, connects with his rights. It is limited by duties, obligations and responsibility. Absolute freedom is an idea, an ideal type, which is used by science. The utilitarian approach of freedom is changing its sense and enslaves man.

Year

Volume

349

Pages

86-96

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Polityki Gospodarczej

References

 • Acton J. (2006), W stronę wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 • Aldridge A. (2006), Rynek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Arendt H. (1999), O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 • Becker G. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Berlin I. (2000), Cztery eseje o wolności, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Baudrillard J. (2008), Słowa klucze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Braudel F. (1992), Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wieku, t. III, PIW, Warszawa.
 • Cavanaugh W.T. (2010), Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie, FRONDA, Warszawa.
 • Chudy W. (2007), Społeczeństwo zakłamane, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Durkheim E. (1999), O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Elias N. (2016), Esej o czasie, WUW, Warszawa.
 • Eliot S.T. (2007), Idea społeczeństwa chrześcijańskiego [w:] Chrześcijaństwo, kultura, polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Foucault M. (1998), Trzeba bronić społeczeństwa, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hayek F.A. von (2006), Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Himmelfarb G. (2007), Jeden naród dwie kultury, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Hirschman A.O. (1995), Lojalność, krytyka, rozstanie: reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, Kraków.
 • Kolm S.C. (1984), Le liberalisme modern, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Koneczny F. (2000), O sprawach ekonomicznych, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kwitliński M. (2009), La vision etico – religiosa de la libertad y de su realizacion en la historia en el pensamiento politico de Lord Acton, EDUSC, Romae.
 • Legutko R. (2007), Traktat o wolności. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Locke J. (1955), Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, PWN, Warszawa.
 • Marcuse H. (1991), Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maritain J. (2005), Nauka i mądrość, FRONDA, Warszawa.
 • Maritain J. (2007), Religia i kultura, FRONDA, Warszawa.
 • Mill J. (2005), Utylitaryzm. O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nisbet R. (1998), Przesądy. Słownik filozoficzny, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 • Novak M. (1994), Bogactwo i cnota: rozwój chrześcijańskiej doktryny ekonomicznej [w:] P. L. Berger (red.), Etyka kapitalizmu, Signum, Kraków.
 • Rawls J. (1998), Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ratzinger J. (2009), Wykłady Bawarskie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Ricoeur P. (2004), Drogi rozpoznania, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Rothbard N.M. (2010), Etyka wolności, Fijor PUBLISHING, Chicago, Warszawa.
 • Schmitt C. (2012), Teologia polityczna i inne pisma, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa.
 • Sennett R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Walzer M. (1983), Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, Basic Books, New York.
 • Wojtyła K. (1994), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b60321f6-1684-4dbc-95ae-25a382806be3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.