PL EN


2016 | 254 | 108-117
Article title

Zachowania polskich konsumentów w kontekście koncepcji „Ego-2-Eco”

Content
Title variants
EN
Polish customers’ behaviour in the scope of the „Ego-2-Eco” concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została zaprezentowana teoria „Ego-2-Eco” jako konsekwencja zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Przeanalizowano, w jakim stopniu polscy konsumenci przygotowani są na wdrożenie tej koncepcji, która wydaje się najbardziej odpowiednia w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, ale wymaga gruntownych przewartościowań, głównie w aspektach: świadomości ekologicznej, współpracy i poczucia wspólnoty.
EN
The article presents the „Ego-2-Eco” concept that was created as a consequence of technological, economic and social changes in nowadays world and seems to be one of the most adequate concepts in present economic situation. It was discussed whether Polish customers are ready to participate in the new concept introduction when it requires some profound changes in many aspects of social perception as: ecological awareness, involvement and collectivity.
Year
Volume
254
Pages
108-117
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Marketingu
References
 • Botsman R. (2012), Where Does Loyalty Lie in the Collaborative Economy, http://www.collaborativeconsumption.com/2015/02/22/brand-loyalty-and-thecollaborative- economy/ (dostęp: 4.02.2015).
 • Buczynski B. (2013), Sharing is Good: How to Save Money, Time and Resources through Collaboratorive Consumption, New Society Publishers.
 • Casalo L.V., Flavian C., Guinaliu M. (2010), Relationship Quality, Community Promotion and Brand Loyalty in Virtual Communities: Evidence from Free Software Communities, „International Journal of Information Management”, No. 30.
 • CBOS (2013), Internauci 2013. BS/75/2013, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF (dostęp: 12.02.2015).
 • Ciesielska M. (2010), Hybrid Organisations. A Study of the Open Source − Business Setting, http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/8200/Malgorzata_Ciesielska.pdf?sequence=1.
 • Constantinides P. (2012), Perspectives and Implications for the Development of Information Infrastructures, IGI Global.
 • Court D., Elzinga D., Mulder S., Vetvik O.J. (2009), The Consumer Decision Journey, http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/the_consumer_decision_journey (dostęp: 20.02.2015).
 • Czapiński J. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, „Contemporary Economics”, No. 7.
 • Dodds S. (2011), Businesses of Tomorrow: Creating the ‘Hybrid Organisations, “IoD Big Picture”, No. 3.
 • Gouillart F., Billlings D. (2013), Rozwiązywanie problemów przy udziale społeczności, „Harvard Business Review”, No. 128.
 • Kędzierski R. (2012), Kolejne badania potwierdzają: nadeszło pokolenie “Digital Natives”, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,12772537,Kolejne_badania _potwierdzaja__nadeszlo_pokolenie__Digital.html (dostęp: 15.02.2015).
 • Kostakis V., Bauwens M. (2014), Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy, Palgrave Macmillan.
 • Ministerstwo Środowiska (2012), Polacy i ekologia. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/6f4b864a50640230814e14c647ed91de.pdf (dostęp: 10.02.2015).
 • Nowacki F. (2014), Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Owyang J. (2015), Liberals and Conservatives Both Love and Loathe the Sharing Economy, „The Wall Street Journal. Business.”, http://blogs.wsj.com/accelerators/2015/02/20/weekend-read-liberal-and-conservatives-both-love-and-loathe-the-sharingeconomy/(dostęp: 27.02.2015).
 • Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, Part II, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf (dostęp: 10.02.2015).
 • Scharmer O. (2013), 10 Insights on the Ego-2-Eco Economy Revolution, http://www.blog.ottoscharmer.com/?p=557#wsa-endnote-2 (dostęp: 5.02.2014).
 • Sokołowski D. (2014), Społeczności firmami, firmy społecznością, „Marketing w Praktyce”, nr 3.
 • Wickramasinghe N., Lubitz D. von (2007), Knowledge-based Enterprise: Theories and Fundamentals, Idea Group Publishing, Herse-London-Melboourne-Singapore.
 • [www 1], www.e-gov.pl (dostęp: 7.02.2015).
 • [www 2], http://www.unilever.pl/dla-mediow/aktualnosci/2012/projekt-gospodarni.aspx, (dostęp: 5.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b638ae12-2531-4054-b1d8-6ef223156a63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.