Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 254 | 108-117

Article title

Zachowania polskich konsumentów w kontekście koncepcji „Ego-2-Eco”

Content

Title variants

EN
Polish customers’ behaviour in the scope of the „Ego-2-Eco” concept

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule została zaprezentowana teoria „Ego-2-Eco” jako konsekwencja zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Przeanalizowano, w jakim stopniu polscy konsumenci przygotowani są na wdrożenie tej koncepcji, która wydaje się najbardziej odpowiednia w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, ale wymaga gruntownych przewartościowań, głównie w aspektach: świadomości ekologicznej, współpracy i poczucia wspólnoty.
EN
The article presents the „Ego-2-Eco” concept that was created as a consequence of technological, economic and social changes in nowadays world and seems to be one of the most adequate concepts in present economic situation. It was discussed whether Polish customers are ready to participate in the new concept introduction when it requires some profound changes in many aspects of social perception as: ecological awareness, involvement and collectivity.

Year

Volume

254

Pages

108-117

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Marketingu

References

 • Botsman R. (2012), Where Does Loyalty Lie in the Collaborative Economy, http://www.collaborativeconsumption.com/2015/02/22/brand-loyalty-and-thecollaborative- economy/ (dostęp: 4.02.2015).
 • Buczynski B. (2013), Sharing is Good: How to Save Money, Time and Resources through Collaboratorive Consumption, New Society Publishers.
 • Casalo L.V., Flavian C., Guinaliu M. (2010), Relationship Quality, Community Promotion and Brand Loyalty in Virtual Communities: Evidence from Free Software Communities, „International Journal of Information Management”, No. 30.
 • CBOS (2013), Internauci 2013. BS/75/2013, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF (dostęp: 12.02.2015).
 • Ciesielska M. (2010), Hybrid Organisations. A Study of the Open Source − Business Setting, http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/8200/Malgorzata_Ciesielska.pdf?sequence=1.
 • Constantinides P. (2012), Perspectives and Implications for the Development of Information Infrastructures, IGI Global.
 • Court D., Elzinga D., Mulder S., Vetvik O.J. (2009), The Consumer Decision Journey, http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/the_consumer_decision_journey (dostęp: 20.02.2015).
 • Czapiński J. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, „Contemporary Economics”, No. 7.
 • Dodds S. (2011), Businesses of Tomorrow: Creating the ‘Hybrid Organisations, “IoD Big Picture”, No. 3.
 • Gouillart F., Billlings D. (2013), Rozwiązywanie problemów przy udziale społeczności, „Harvard Business Review”, No. 128.
 • Kędzierski R. (2012), Kolejne badania potwierdzają: nadeszło pokolenie “Digital Natives”, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,12772537,Kolejne_badania _potwierdzaja__nadeszlo_pokolenie__Digital.html (dostęp: 15.02.2015).
 • Kostakis V., Bauwens M. (2014), Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy, Palgrave Macmillan.
 • Ministerstwo Środowiska (2012), Polacy i ekologia. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/6f4b864a50640230814e14c647ed91de.pdf (dostęp: 10.02.2015).
 • Nowacki F. (2014), Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Owyang J. (2015), Liberals and Conservatives Both Love and Loathe the Sharing Economy, „The Wall Street Journal. Business.”, http://blogs.wsj.com/accelerators/2015/02/20/weekend-read-liberal-and-conservatives-both-love-and-loathe-the-sharingeconomy/(dostęp: 27.02.2015).
 • Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, Part II, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf (dostęp: 10.02.2015).
 • Scharmer O. (2013), 10 Insights on the Ego-2-Eco Economy Revolution, http://www.blog.ottoscharmer.com/?p=557#wsa-endnote-2 (dostęp: 5.02.2014).
 • Sokołowski D. (2014), Społeczności firmami, firmy społecznością, „Marketing w Praktyce”, nr 3.
 • Wickramasinghe N., Lubitz D. von (2007), Knowledge-based Enterprise: Theories and Fundamentals, Idea Group Publishing, Herse-London-Melboourne-Singapore.
 • [www 1], www.e-gov.pl (dostęp: 7.02.2015).
 • [www 2], http://www.unilever.pl/dla-mediow/aktualnosci/2012/projekt-gospodarni.aspx, (dostęp: 5.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b638ae12-2531-4054-b1d8-6ef223156a63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.