Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 249 | 359-373

Article title

Rozkład grup modelu Rogersa na przykładzie dolnośląskich przedsiębiorstw logistycznych

Content

Title variants

EN
Disintegration of group of rogers model on example of the lower-silesian logistical enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest konfrontacja teoretycznych podstaw modelu Rogersa z praktyką gospodarczą na przykładzie funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska. Zaprezentowane wnioski w niniejszym opracowaniu zostały wyciągnięte na podstawie 98 ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z branży TSL w I i II kwartale 2013 r. w języku polskim. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań mogą stanowić cenne źródło dla władz samorządowych projektujących i wdrażających strategie rozwoju innowacyjności na poziomie regionalnym.
EN
The purpose of this article is to confront the theoretical model of Rogers and business practice on the example of the logistics companies operating in Lower Silesia. Conclusions presented in this report were drawn from a survey of 98 companies in the branch of logistics. Survey took part in 2013 in the Polish language. Conclusions from the studies can be a valuable source for local authorities, to design and implement strategies for the development of innovation at regional level.

Year

Volume

249

Pages

359-373

Physical description

Contributors

References

  • Bujak A. (2011), Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, „Logistyka”, nr 2.
  • Jagodziński J., Ostrowski D. (2014), Zrównoważony rozwój innowacji w przedsiębiorstwie logistycznym, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu”, nr 3 (41).
  • Jagodziński J., Kłosowski J. (2013), Innowacyjność w przedsiębiorstwach logistycznych w województwie dolnośląskim, XXI Międzynarodowa konferencja „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, WEZiT.
  • Jagodziński J., Ostrowski D. (2013), Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością w logistyce wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych, „Zeszyty Naukowe WSB”, nr 5 (37), Poznań.
  • Kalinowski J., Żagun K. (2104), Niedojrzała innowacyjność, „Harvard Bussines Review Polska”, lipiec-sierpień.
  • Klincewicz K. (2011), Dyfuzja innowacji – jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Philippas D.Th. (2011), A Mathematical Model for Financial Innovation: Empirical Evidence From Financial Markets, rozprawa doktorska, University of Patras, Patras.
  • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), wyd. III, Warszawa.
  • Van den Bulte Ch. (2002), Want To Know How Diffusion Speed Varies Across Countries And Products? Try Using a Bass Model, Technical Report, The Wharton School of the University of Pennsylvania, Pennsylvania.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b68bc709-1db0-4b6c-9378-9bc894d984ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.