Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 270 | 132-142

Article title

Innowacyjność polskich gazel biznesu

Content

Title variants

EN
Innovativeness of polish business gazelles

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem zaprezentowanych badań była identyfikacja poziomu innowacyjności gazel biznesu jako przedsiębiorstw, charakteryzujących się nadzwyczaj wysoką dynamiką wzrostu. Analizie poddano innowacyjność zarządzania oraz innowacyjność technologiczną tych przedsiębiorstw i porównano jej poziom z innymi podmiotami. Ponadto badania ukierunkowane były na odkrycie związków innowacyjności zarządzania z wynikami gazel biznesu. Z przeprowadzonych badań wynika, że zarówno innowacyjność zarządzania, jak i technologiczna polskich gazel biznesu, mierzona przyjętymi miarami, jest relatywnie niższa niż pozostałych przedsiębiorstw objętych badaniami. Stwierdzono słaby wpływ innowacji zarządczych na wyniki osiągane przez te firmy, mierzone z zastosowaniem wskaźników finansowych i pozafinansowych. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność kontynuowania badań gazel biznesu, aby odkryć kluczowe czynniki dynamicznego wzrostu tych firm.
EN
This paper presents research results regarding innovation of so-called gazelles, being entrepreneurial companies characterised by extremely high growth. We analysed management innovation and technological innovation of gazelles in compari son to other enterprises. In addition, we focused on relationship between management innovation and economic and financial performance of gazelles. The study shows that both management and technological innovation of gazelles, assessed using given metrics, is relatively lower than in case of other companies covered by the research. Little impact of management innovation on economic and financial performance was discovered. Research results points to the need to continue research regarding gazelles in order to uncover key factors in the dynamic growth of these companies.

Year

Volume

270

Pages

132-142

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

References

 • Acs Z., Parsons W., Tracy S. (2008), High-Impact Firms: Gazelles Revisited, „Small Business Research Summary”, June, No. 328.
 • Antoncic B., Hisrich R.D. (2003), Privatization, Corporate Entrepreneurship and Performance: Testing a Normative Model, „Journal of Developmental Entrepreneurship”, Vol. 4.
 • Barringer B.B., Jones F.F., Neubaum D.O. (2005), A Quantitative Content Analysis of the Characteristics of Rapid-growth Firms and Their Founders, „Journal of Business Venturing”, No. 20.
 • Birkinshaw J., Hamel G., Mol M.J. (2008), Management Innovation, „Academy of Management Review”, No. 33.
 • Davidsson P., Steffens P., Fitzsimmons J. (2009), Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in Front of the Cart?, „Journal of Business Venturing”, Vol. 24.
 • Delmar F., Davidsson P., Gartner W.B. (2003), Arriving at the High-growth Firm, „Journal of Business Venturing”, Vol. 18.
 • Eckhardt J.T., Shane S.A. (2011), Industry Changes in Technology and Complementary Assets and the Creation of High-growth Firms, „Journal of Business Venturing”, Vol. 26.
 • Heimonen T. (2012), What Are the Factors that Affect Innovation in Growing SMEs? „European Journal of Innovation Management”, Vol. 15, Issue 1.
 • Henrekson M., Johansson D. (2008), Gazelles as Job Creators − a Survey and Interpretation of the Evidence, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden IFN Working Paper No. 733.
 • Kraśnicka T., Głód W., Wronka M. (2014), Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) − stan badań nad zjawiskiem [w:] J. Brzóska, J. Pyka (red.), „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 73, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Markman G.D., Gartner W.B. (2002), Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High-Growth Companies, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 27, Issue 1.
 • Mothe C., Thi T.U.N. (2010): The Link between Non-technological Innovations and Technological Innovation, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 13, No. 3.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, (2008), OECD/Wspólnoty Europejskie 2005. Wyd. PARP, Warszawa.
 • Timmerman J.C. (2009), A Systematic Approach for Making Innovation a Core Competency, „The Journal for Quality and Participation”, Vol. 31, No. 4.
 • Vaccaro I.G., Jansen J.J.P, Van Den Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2012), Management Innovation and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size, „Journal of Management Studies”, Vol. 49 (1).
 • Volberda H.W., Van Den Bosch F.A.J., Heij C.V. (2013), Management Innovation: Management as Fertile Ground for Innovation, „European Management Review”, Vol. 10 (1).
 • Zbierowski P. (2010), Wykorzystanie metodologii pomiaru efektywności względnej do oceny wpływu potencjału innowacyjnego na efektywność regionów i przedsiębiorstw, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”, nr 4.
 • [www 1] http://gazele.pb.pl/static/kryteria (dostęp: 1.07.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b6c729f1-d781-4f4d-94aa-a46bcf0478e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.