Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 367 | 7-23

Article title

Motywy wyboru operatora telefonii komórkowej w Polsce

Content

Title variants

EN
Reasons for choosing mobile phones operator in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Usługi telefonii komórkowej w Polsce w ostatnich latach silnie się rozwijają. Istniejące na rynku firmy rywalizują ze sobą, by osiągnąć pożądaną pozycję i udział w rynku. Celem opracowania jest przedstawienie stanu rynku telefonii komórkowej oraz motywów wyboru operatora telefonii komórkowej w Polsce w świetle opinii klientów. Na polskim rynku usług telefonii komórkowej funkcjonuje czterech wielkich operatorów, którzy świadczą usługi dla 96,8% rynku. Przeprowadzone badania pokazały, że klienci dokładnie analizują oferty operatorów, zanim podejmą decyzję o zakupie usługi lub zmiany operatora, a także, że firmy są konkurencyjne na różnych polach działania.
EN
Mobile phones services in Poland is growing dynamically in recent years. The aim of the paper was to present the condition of the mobile phones market in Poland and the motives for choosing mobile operator in Poland on the competitiveness of enterprises in the light of the opinion of the customers. There are four major operators on the market of mobile phones services in Poland, which provide services to 96.8% on the market. The research has shown customers thoroughly analyze offers operators, before they take decisions on the purchase of a service or of a change of operator. The research has shown also that companies are competing on the various fields of action.

Year

Volume

367

Pages

7-23

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania

References

 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, Vol. 17(1), s. 99-120.
 • Bossak J. (2001), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa.
 • Czaplewski M. (2017), Podstawowe trendy i kierunki zmian na polskim rynku telefonii mobilnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 52, s. 458-469.
 • Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw – w kierunku koncepcji eklektycznej, „Gospodarka Narodowa”, nr 4, s. 1-30.
 • Feltynowski M. (2009), Ocena zdolności innowacyjnej regionu łódzkiego przy użyciu wskaźników syntetycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 525, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 28, Szczecin, s. 296.
 • Gwiazdowski R. (2011), Dobry moment na zmianę w Polkomtelu, „Rzeczpospolita” („Ekonomia i Rynek”) z 15.07.2011 r.
 • GUS (2016), Rocznik statystyczny Polski, Warszawa.
 • Hamel G., Green B. (2007), The Future of Management, Harvard Business School Press, Boston.
 • Jonas A. (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Oficyna Wydawnicza „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa.
 • Korenik S. (2012), Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] B. Filipiak (red.), Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 42, s. 137-146.
 • Matwiejczuk W., Pawluczuk E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego, „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 12, s. 34-41.
 • Orange (2016), http://www.orange-ir.pl/shares/ownership-structure (dostęp: 15.11.2016).
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
 • Polkomtel (2016), http://www.polkomtel.com.pl/polkomtel_sa/wladze/akcjonariusze/Default.aspx (dostęp: 15.11.2016).
 • Porter M.E. (1994), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rfbenchmark (2016), http://www.rfbenchmark.pl/wyniki-play-za-q1-2016/ (dostęp: 15.11.2016).
 • Sobczak E. (2009), Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej a poziom gospodarki opartej na wiedzy – ujęcie dynamiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 46, Wrocław, s. 27-39.
 • Sobczyk G. (2006), Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń.
 • Stawasz E. (2009), Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej w regionie łódzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 525, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 28, Szczecin, s. 269-270.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • T-Mobile (2016), http://firma.t-mobile.pl/pl/o-firmie/rada_nadzorcza_i_akcjonariusze (dostęp: 15.11.2016).
 • UKE (2016), Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku, Warszawa.
 • Żabiński L. (2000), Przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b78354c9-b6b5-4995-9919-163f12aee78a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.