Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 138-148

Article title

Mieszkaniec jako konsument i współtwórca oferty miejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Resident as a consumer and co-creator of an offer of a city

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od czasu transformacji ustrojowej w Polsce wzrosła rola mieszkańców w procesie rozwoju lokalnego. Zmiany te nastąpiły w wyniku upowszechniania się menadżerskiego podejścia do zarządzania rozwojem lokalnym, a także wraz ze wzrostem świadomości swoich praw przez samych mieszkańców. Nie są oni już jedynie biernymi konsumentami oferty miejskiej, lecz także jej współtwórcami. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań oraz ocena zachodzących zmian roli mieszkańca w kształtowaniu miast w Polsce. Poza wielowątkowym materiałem studialnym przedstawiona w nim zostanie analiza budżetu partycypacyjnego miasta Katowice.
EN
We observe in Poland an increased role of residents in local development. These changes are i.a. the result of dissemination of New Public Management concept. They are also connected to the rising awareness of the rights by the inhabitants themselves. Citizens have already become not only passive consumers of an offer of their cities but also its co-creators. The aim of this article is to identify the conditions and changes of the role of inhabitants in terms of their contribution to the process of local development in Poland. In addition to an interdisciplinary review the article presents an analysis of participatory budgeting in Katowice.

Year

Volume

326

Pages

138-148

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

References

 • Bokszański Z. (2007), Indywidualizm a zmiana społeczna, WN PWN, Warszawa.
 • Czapiński J. i in. (2015), Diagnoza społeczna, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 23.01.2017).
 • Gleaser E.L. i in. (2002), An Economic Approach to Social Capital, “The Economic Journal”, Vol. 112, s. 437- 458.
 • Jacobs J. (2014), Życie i śmierć wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
 • Jałowiecki B. (2002), Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Komakech D. (2005), Achieving More Intelligent Cities, “Municipal Engineer”, Vol. 158(4), s. 259-264.
 • Markowski T. (2002), Marketing miasta [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Studia, t. CXII, PAN KPZK, Warszawa, s. 105-136.
 • Peters B.G. (1996), The Future of Governing: Four Emerging Models, University Press of Kansas, Lawrence.
 • Pietrzyk-Reeves D. (2004), Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sobol A. (2006), Governance for Sustainable Development – Conditions and Experiences in the Polish Communities [w:] W.L. Filho (red.), Citizens and Governance for Sustainable Development, Leidykla Technika, Vilnius, s. 29-34.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Theiss M. (2010), System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce [w:] B. Lewenstein i in. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61-80.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 10.02.2017).
 • [www 2] http://www.cbos.pl/PL/home/home.php (dostęp: 10.02.2017).
 • [www 3] http://www.egospodarka.pl/98725,Tempo-zycia-Polakow-wzrasta,1,39,1.html (dostęp: 10.02.2017).
 • [www 4] https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/ (dostęp: 15.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b7a4ab71-518e-423d-9964-6f4a4881e7fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.