Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 137-146

Article title

Własność prywatna versus własność publiczna w przestrzeni miejskiej

Content

Title variants

EN
Public interest versus private interest in the urban space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Własność prywatna i publiczna współistnieją w przestrzeni miejskiej, przy czym współistnienie to nie jest wolne od wyzwań. Są one wyostrzane przez szczególne znaczenie, jakie dla rozwoju miejskiego mają przestrzenie publiczne, które są istotne dla tworzenia społeczności i budowania kapitału społecznego, ważne również ze względów ekonomicznych. W tym kontekście, w tekście wskazano na wyzwanie, jakim jest połączenie sfery publicznej i prywatnej w przestrzeni miasta, związane głównie z odmiennymi porządkami moralnymi, celami działalności, interesami i interesariuszami.
EN
Private and public interests coexist in urban areas, yet this coexistence is not free of challenges. Potential problems are sharpened by the particular importance of public spaces to the urban development. The public spaces are essential to create communities and build social capital, but they also have economic significance. In this context, the paper points to the challenges of harmonious co-operation of public and private spheres in the city, mainly related to the different moral orders, as well as business objectives, interests and stakeholders.

Year

Volume

260

Pages

137-146

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

References

 • Adam R. (2014), Public Space and the Problems of Practice, ADAM Urbanism, University of Strathclyde, www.sustasis.net/Adam.docx (dostęp: 3.09.2015).
 • Bolitzer B., Netusil N. (2000), The Impact of Open Spaces on Property Values in Portland, Oregon, „Journal of Environmental Management”, Vol. 59, No. 3.
 • BOP Consulting (2013), Green Spaces: The Benefits for London, Report prepared for the City of London Corporation, July 2013, http://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/research-2013/Green-Spaces-The-Benefits-for-London.pdf (dostęp: 13.06.2014).
 • Bowman T., Thompson J., Colletti J. (2009), Valuation of Open Space and Conservation Features in Residential Subdivisions, „Journal of Environmental Management”, Vol. 90, No. 1.
 • Bullock C. (2008), Valuing Urban Green Space: Hypothetical Alternatives and the Status Quo, „Journal of Environmental Planning and Management”, Vol. 51, No. 1.
 • Burden A. (2014), How Public Spaces Make Cities Work?, https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work?language=en# (dostęp: 2.07.2015).
 • Cho S., Poudyal N., Roberts R. (2008), Spatial Analysis of the Amenity Value of Green Open Space, „Ecological Economics”, Vol. 66, No. 2-3.
 • Cortright J. (2007), Portland’s Green Dividend, CEOs for Cities, blog.oregonlive.com/commuting/2009/09/pdxgreendividend.pdf (dostęp: 15.07.2015).
 • Future of Places (2015a), Economic benefits of public space investment, http://futureofplaces.com/economic-benefits-of-public-space-investment/ (dostęp: 4.09.2015).
 • Future of Places (2015b), Benefits of Public Space, http://futureofplaces.com/benefitsof-public-space/ (dostęp: 4.09.2015).
 • Irwin E. (2002), The Effect of Open Space on Residential Property Values, „Land Economics”,Vol. 78, No. 4.
 • Jacobs J. (1992), Systems of Survival, Random House, New York.
 • Jarosz M., Respondek W., Rychlik E. (2006), Konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne nadwagi i otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych [w:] M. Jarosz (red.), Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków, IŻŻ, Warszawa.
 • Joassart-Marcinelli P., Wolch J., Salim Z. (2011), Building the Healthy City: The Role of Non-profits in Creating Active Urban Parks, „Urban Geography” Vol. 32, No. 5.
 • Kimmel M., Ferber A. (2003), Privilage: A Reader, Westview Press, Boulder, CO.
 • Klijn E.-H., Teisman G.R. (2002), Institutional and Strategic Barriers to Public-Private Partnership: An Analysis of Dutch Cases, paper for the British Academy of Management Conference 2001, 9-11 September 2002, Middlesex University, London.
 • Krzyżanowska-Świniarska B. (2005), Otyłość prosta [w:] A. Szczeklik (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków, t. 1.
 • Shepard B., Smithsimon G. (2011), The Beach Beneath the Streets: Contesting New York’s City’s Public Spaces, SUNY Press, New York.
 • Smith D. (2010), Valuing Housing and Green Spaces: Understanding Local Amenities, the Built Environment and House Prices in London, Working Papers 42, GLA Economics, Greater London Authority.
 • Taylor D.E. (2010), Equity, Influence, and Access: Central Park’s Role in Historical and Contemporary Urban Park Financing, „Research in Social Problems and Public Policy”, Vol. 18.
 • UN-Habitat (2014), Global Program on Public Space, http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/Public%20Spaces,%20Nayoka%20Martinez-Backstrom.pdf (dostęp: 9.09.2015).
 • UN-Habitat, Project for Public Spaces (2012), Placemaking and the Future of Cities.
 • Wang Ch., Thill J.-C., Meentemeyer R. (2012), Estimating the Demand for Public Open Space: Evidence from North Carolina Municipalities, „Papers in Regional Science”, Vol. 91, No. 1.
 • World Bank (2015), Public spaces – not a “nice to have” but a basic need for cities, http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia (dostęp: 5.09.2015).
 • Zukin S. (2010), Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b7c10223-019b-4626-83ad-65f38f63cc82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.