Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 319 | 214-223

Article title

Nadużycia i oszustwa finansowe a działalność Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Content

Title variants

EN
Financial abuses and frauds in comparison to the activity of the european anti-fraud office

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Coraz poważniejszym problemem we współczesnej gospodarce światowej stają się oszustwa i nadużycia finansowe. Ich wzrost następuje m.in. w związku z procesem internacjonalizacji. Na świecie istnieje wiele różnych instytucji zajmujących się tym problemem. W Unii Europejskiej zadanie to zostało powierzone Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Bada on sprawy, które mogą mieć negatywny wpływ na interesy i działalność UE. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz charakterystyka jego działalności.
EN
Financial abuses and frauds become an increasing problem in today's global economy. Growth in their number is following, among others, the process of internationalisation. In the world there are many different institutions dealing with the problem of financial frauds and abuses. In the EU, this task was entrusted to the European Ani- Fraud Office. It examines matters which may have a negative impact on the interests and activities of the EU. The primary objective of this study is to present the European Ani- Fraud Office and the characteristics of its activities.

Year

Volume

319

Pages

214-223

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta

References

 • Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Stanik K., Winiarski K. (2013), Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podatkowego, UNIMEX, Wrocław.
 • Wells J.T. (2006), Nadużycia w firmach – Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0331 (dostęp: 19.08.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013, http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0883 (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 1] http://www.wywiad-gospodarczy.pl/publikacje/2013/oszustwa_plaga.html (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 2] http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniformramework.htm (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Al34008 (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 4] http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/faqs_pl (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 5] https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 6] http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/647,OLAF-Europejski-Urzad-ds-Przeciwdzial-Naduzyciom.html (dostęp: 20.08.2016).
 • [www 7] http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/OLAF.01-EN%20(Fecha%20fin%2025-01-2016).pdf (dostęp: 20.08.2016).
 • [www 8] www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/OLAF.A.2_EN.doc (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 9] http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/all/8AFD45995352381DC2257BE400431DA2/$file/OLAF%20-%20selectionat_unitb2_en.doc?openelement (dostęp:17.08.2016).
 • [www 10] http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/documents/comm2012_10324_en.pdf (dostęp: 17.08.2016).
 • [www 11] https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/organisation/senior-management_pl (dostęp: 20.08.2016).
 • [www 12] https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_en (dostęp: 19.08. 2016).
 • [www 13] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:C2014/227/08 (dostęp: 19.08.2016).
 • [www 14] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0386 (dostęp: 19.08.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b8c4c5eb-db22-4795-8c38-9bbd4be7131c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.