Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1997 | 50 |

Article title

Rozwój rodzinnego rolnictwa polskiego w latach 1990-1996 w świetle badań koniunktury

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

 • 1. Elżbieta Adamowicz i Maria Podgórska, Koniunktura w budownictwie IV kwartał 1996 r., Biuletyn Nr 13, IRG SGH, Warszawa, luty 1997.r.
 • 2. Zbigniew Adamowski, SGGW, Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1989-1995 w świetle danych makroekonomicznych GUS, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, 1996, ss. 3-11.
 • 3. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1995 r., opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Augustyna Wosia, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1996, ss. 236.
 • 4. Maria Bieć, Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Prace i Materiały IRG Nr 46.
 • 5. Katarzyna Duczkowska i Jerzy Małysz, Kondycja gospodarstw domowych, badanie okresowe II kwartał 1997. IRG SGH, Warszawa 1997.
 • 6. Eugeniusz Gorzelak, Rolnictwo polskie przed i w trakcie transformacji ustrojowej (Studium przem ian w sytuacji ekonomicznej), PiM IRG SGH Nr 44, Warszawa 1995 r.
 • 7. Eugeniusz Gorzelak, Evaluation o f Economic Activity on the Basis o f Business Survey Rresults in Industry, Construction, Agriculture, Retail Trade, and Households, Research Institute of Economic Development, Warsaw School of Economics, Workshop on Short-Term Economic Indicators in Countries in Transition, Consumer and Business Tendency Surveys, Budapest 29-31 May 1996, str. 29.
 • 8. Eugeniusz Gorzelak, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w okresie transformacji, w zbiorze: Interwencjonizm na rynku rolnym, doświadczenia i perspektywy, Agencja Rynku Rolnego, konferencja naukowa, 3-5 października 1995 Pułtusk, Warszawa 1996 r.
 • 9. Eugeniusz Gorzelak, Ekonomiczne problem y rolnictwa i tynku żywnościowego w Polsce w okresie transformacji, PiM.IRG SGH Nr 47 Warszawa.
 • 10. Adam Noga i Katarzyna Majchrzak, Koniunktura w handlu IV kwartał 1996 r., Biuletyn Nr 13, IRG SGH Warszawa, marzec 1997.
 • 11. Krzysztof Stanek, Zeszyty koniunktury w gospodarce polskiej, Nr 10, IRG SGH, Warszawa, luty 1997.
 • 12. Eugeniusz Gorzelak, Koniunktura w rolnictwie, gospodarstwa indywidualne, Biuletyn Nr 32 marzec 1997 r. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b8ca236e-1edd-4f89-8bb6-f01866e7be86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.