Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 362 | 141-158

Article title

Public risk management: risk-taking and innovation in public service organizations – selected problems

Authors

Content

Title variants

PL
Ryzyko w zarządzaniu publicznym: podejmowanie ryzyka a innowacje w organizacjach sektora publicznego – wybrane problemy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to outline risk management problems in the area of public services. The implementation of innovations in public service organizations (PSOs) is inherently associated with risk taking. This is the focus of the paper which recommends the application of the risk management approach in PSOs operating in Poland and abroad. Special attention should be drawn to the estimation of public risk. The paper is an attempt at transferring the risk management patterns from the private sector to public sector organizations. The most important thing, however, is the ability to use appropriate methodology to this end. The paper uses the method of synthesis, deduction and induction. The paper shows a review of scientific literature in the field.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w obszarze usług publicznych. Implementacja innowacji w organizacjach świadczących usługi publiczne jest nierozerwalnie związana z podejmowaniem ryzyka. Stanowi to przedmiot zasadniczych rozważań podjętych w artykule, który zawiera propozycję implementacji metodycznego podejścia do publicznych organizacji działających w Polsce i za granicą, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie, jakim jest szacowanie ryzyka publicznego. Artykuł stanowi próbę transferu rozwiązań stosowanych w tym zakresie w sektorze prywatnym na grunt funkcjonowania organizacji sektora publicznego. Najważniejszą rzeczą jest znajomość właściwej metodyki w tym względzie. W artykule wykorzystano metodę syntezy, dedukcję oraz indukcję. Artykuł zawiera przegląd literatury naukowej z tego zakresu.

Year

Volume

362

Pages

141-158

Physical description

Contributors

author
 • University of Economics in Katowice. Faculty of Economics. Department of Public Management & Social Sciences

References

 • Asenova D., Stephen J., Bailey J.S., McCann C. (2015), Public Sector Risk Managers and Spending Cuts: Mitigating Risks, „Journal of Risk Research”, No. 18, Iss. 5, p. 552-465.
 • Brown L. (2010), Balancing Risk and Innovation to Improve Social Work Practice, „British Journal of Social Work”, No. 40, Iss. 4, p. 1211-1228.
 • Brown L., Osborne P.S. (2013), Risk and Innovation: Towards a Framework for Risk Governance in Public Services, „Public Management Review”, Vol. 15, Iss. 2, p. 186-208.
 • [CCIC Report] Complex Challenges Innovative Cities (2013), Innovation in the Public Sector, Bulgaria.
 • Chapman J.R. (2001), The Controlling Influences on Effective Risk Identification and Assessment for Construction Design Management, „International Journal of Project Management”, Vol. 19, No. 3, p. 151-152.
 • Dallas F.M. (2006), Value & Risk Management, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Domański J. (2014), Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Drennan L., McConnell A. (2007), Risk and Crisis Management in the Public Sector, Routledge, London.
 • Edwards J.P., Bowen A.P. (2005), Risk Management in Project Organizations, Elsevier, Oxford.
 • Ferlie E., Lynn E.L., Pollitt Ch., Mathiasen D. (2005), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford.
 • [FERMA] Federation of European Risk Management Associations (2002), A Risk Management Standard, London.
 • Flanagan R., Norman G. (1993), Risk Management in Construction, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Flemig S., Osborne S., Kinder T. (2016), Risky Business – Reconceptualizing Risk and Innovation in Public Services, „Public Money & Management”, Vol. 36, Iss. 6, p. 426-430.
 • Flemig S., Osborne S., Brandsen T., van Genugten M., Mele V., Meričková B., Nemec J., Svidroňová M. (2015), Risk Definition and Risk Governance in Social Innovation Processes: A Comparative Case Study Across 4 EU-countries, Erasmus University, Rotterdam.
 • Hartley J., Donaldson C., Skelcher Ch., Wallance M. (2008), Managing to Improve Public Services, Cambridge University Press, Cambridge.
 • [IRMI] International Risk Management Institute (2017), Construction Risk Management. Volume I, Dallas.
 • Kinder T. (2012), Learning, Innovating and Performance in Post–New Public Management of Locally Delivered Public Services, „Public Management Review”, Vol. 14, Iss. 3, p. 403-428.
 • Klimczak K.M., Pikos M.A. (2010), Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, „Przegląd Organizacji” 2010, No. 12, p. 5-6.
 • Knight H.F. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 • [MF, 2009] Act on Public Finance dated 27 August 2009 [Journal of Laws 2017, item 2077].
 • Millar R., Hall K. (2013), Social Return on Investment (SROI) and Performance Measurement, „Public Management Review”, Vol. 15, Iss. 6, p. 923-941.
 • Moore M.H. (1995), Creating Public Value. Harvard University Press, Boston.
 • Mulcahy R. (2003), Risk Management. Tricks of the Trade® for Project Managers, Minneapolis, RMC Publications.
 • Murphy D. (2008), Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management, Chapman & Hall/CRC, London.
 • Osborne P.S., Brown K. (2005), Managing Change and Innovation in Public Service Organizations, Routledge, Abingdon.
 • Osborne P.S., Brown L. (2013), Handbook of Innovation in Public Services, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 • Perry P. (2007), Risk Assessment: Questions and Answers: A Practical Approach, Thomas Telford, London.
 • Pike R., Neale B. (2003), Corporate Finance and Investments, Pearson Education, Harlow.
 • [PMBOK, 2009] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2009), Project Management Institute, Newtown.
 • Rogowski W. (2016), Rachunek efektywności inwestycji: wydanie III zmienione i rozszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rose A., Lawton A. (1999), Public Services Management, Pearson Education, Harlow.
 • Rudawska I. (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Schuyler J. (2001), Risk and Decision Analysis in Projects, Project Management Institute, Newtown Square.
 • Smallman C., Fischbacher-Smith M. (2003), Patterns of Managerial Risk Perception: Exploring the Dimensions of Manager’ Accepted Risks, „Risk Management”, Vol. 5, p. 7-32.
 • Tworek P. (2011), Fundamentals of Construction Risk Management (CRM). Selected Theoretical and Practical Problems, „Zeszyty Naukowe” nr 640 („Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 38), Uniwersytet Szczeciński, p. 805-816.
 • Tworek P. (2015), Public Risk Management (PRM) [in:] M. Čulik (ed.), Managing and Modeling of Financial Risks (PART II), VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava, p. 1340-1347.
 • Tworek P. (2016), Understanding public risk [in:] P. Tworek, J. Myrczek (eds.), Public Risk Management. Tome I: Perspective of Theory and Practice, Publishing House of the University of Economics, Katowice.
 • Tworek P. (2017a), Metodyczne problemy zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych, „Handel Wewnętrzny”, 3(368), t. 2, p. 116-124.
 • Tworek P. (2017b), Metody zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. XVIII, z. 11/3, p. 335-348.
 • Walewski J., Gibson E.G., Dudley G. (2003), Development of the International Project Risk Assessment (IPRA) Tool, The University of Texas at Austin, Austin.
 • Willett H.A. (1951), The Economic Theory of Risk and Insurance, University of Pennsylvania.
 • Wronka-Pośpiech M. (2015), Identyfikacja zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych – wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 83, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, p. 735-746.
 • Wronka-Pośpiech M. (2016), The Identification of Skills and Competencies for Effective Management in Social Enterprises. A Managerial Perspective, „Management”, Vol. 20, Iss. 1, p. 40-57.
 • Young C.P., Fone M. (2001), Public Sector Risk Management, Butterworth–Heinemann, Oxford.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b8d2a27b-d66f-4e09-b6f4-4bf168f12dbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.