PL EN


2016 | 281 | 7-18
Article title

The holistic approach of e-logistics in intelligent organizations

Content
Title variants
PL
Holistyczne ujęcie e-logistyki w organizacjach inteligentnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Organizations are changing, or are capable of changing, profoundly in the information society of today. Intelligence organizations have the abilities to: adapt to changing situations; influence and shape their environment if necessary and to find a new milieu or reconfigure the business processes. Intelligent organizations is based on organization- wide e-logistics of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, intelligent organization is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, intelligent organization is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation. This paper discusses how to deploy advanced e-logistics in Polish SME’s information systems as intelligent organizations.
PL
Procesy globalizacji gospodarki światowej generują konieczność szybkich i efektywnych działań skutkujących dostosowaniem działalności organizacji do nowych warunków rynkowych. Zaawansowane rozwiązania ICT (Information and Communication Technology), będące podstawowym czynnikiem konkurencyjności organizacji gospodarczych, są szczególnie podatne na wprowadzanie wszelkiego typu innowacji, które mają szansę na podnoszenie efektywności gospodarowania. Przekłada się to na finansowanie kolejnych badań nad nowymi technologiami i stanowi samonapędzający się mechanizm poszukiwania nowych rozwiązań innowacyjnych. Do jednych z takich obszarów należą właściwie zaprojektowane i stosowane systemy logistyczne w organizacji, które z uwagi na wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań ICT w zakresie stosowania zaawansowanych rozwiązań organizacyjno-informatycznych określa się mianem e-logistyki. Oznacza to szerokie zastosowanie najnowszych technologii teleinformatycznych do wspomagania zarządzania procesów biznesowych organizacji, np. w zakresie produkcji, gospodarki magazynowej czy obsługi zamówień oraz do wspomagania zarządzania jej otoczeniem biznesowym (zwłaszcza łańcuchami dostaw zaopatrzenia i dystrybucji). Celem artykułu jest ukazanie w ujęciu holistycznym istoty oraz uwarunkowań zaawansowanych rozwiązań e-logistyki na gruncie innowacyjnych organizacji inteligentnych.
Year
Volume
281
Pages
7-18
Physical description
Contributors
 • WSB University in Poznań. Institute of Management
References
 • Adamczewski P. (2015), Polish SMEs as Intelligent Organizations - Conditions of the ICT Support [in:] IT for Practice 2015, Technical University of Ostrava, Ostrava, pp. 7-21.
 • Graham D., Manikas I., Folinas D. (2013), E-logistics and E-Supply Chain Management. Applications for Evolving Business, IGI Global, Hershey.
 • Grawe S.J. (2009), Logistics Innovation: A Literature-based Conceptual Framework, "The International Journal of Logistics Management", Vol. 20, Iss. 3, pp. 360-377.
 • Grösser S.N., Zeier R. (eds.) (2012), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Höller J., Tsiatsis G. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
 • Koronios A., Yeoh W. (2010), Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, "Journal of Computer Information Systems", Spring, Vol. 22, pp. 60-77.
 • Magnier-Watanabe R., Senoo D. (2009), The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, "International Journal of Intelligent Enterprise", Vol. 1, Iss. 2.
 • Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A. (2015), Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, "IEEE IT Professional Magazine", PrePrint (Internet of Anything), retrieved 1 February 2015.
 • Report PMR (2015), Cloud Computing Market in Poland 2015. Development Forecasts for 2015-2020, Kraków.
 • Quinn J.B. (2002), Intelligent Enterprise, Free Press, New York.
 • Schwaninger M. (2010), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Heidelberg-New York.
 • Vongsingthong S., Smanchat S. (2014), Internet of Things: A Review of Applications & Technologies, "Suranaree Journal of Science and Technology", No. 3, pp. 123-139.
 • Waltz E. (2003), Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston.
 • Wieczerzycki W. (red.) (2012), E-logistyka, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b94275c5-89c4-48fc-85e2-79ec34a7558f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.