PL EN


2016 | 257 | 67-78
Article title

Dopłaty do zatrudnienia a zmiany zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Subsidies for employment and changes of employment of persons with disabilities in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba prezentacji dotacji do zatrudnienia jako instrumentu mającego stymulować wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. W latach 2009-2013 instrument okazał się skuteczny w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, w szczególności zatrudnionych na otwartym rynku pracy. W przypadku osób z lekkim kalectwem spowodował zmniejszenie ich zatrudnienia, zwłaszcza w zakładach pracy chronionej.
EN
The aim of this paper is to present the payments for salaries as the instruments stimulating employment of people with disabilities in the sheltered and unsheltered labour markets in Poland in years 2009-2013. The authoress verifies the effectiveness of these instrument on the employment growth and structure of employment. This tool occured to be effective in the case of persons with moderate and considerable disability. In the case of persons with light disability, it caused a decrease of their employment, especially in sheltered workshops.
Year
Volume
257
Pages
67-78
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Finansów i Rachunkowości
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Mikroekonomii
References
  • EuroSai (2011), Wspólny raport nt.: Programy i działania podejmowane na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
  • Koza A. (2010), Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych po zmianach zasad dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 113, Ekonomia, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Wrocław.
  • Politaj A. (2006), Kwotowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach OECD i w Polsce [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1991, nr 46, poz. 201 z późn. zm
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.
  • [www 1] http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw/dofinansowanie-do-wynagrodzen-os/ (dostęp: 11.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b942e010-7831-44ba-96cb-d4c739011ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.