Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 305 | 7-18

Article title

Presja spekulacyjna na kurs waluty kraju pozostającego poza strefą euro na przykładzie EUR/CHF

Content

Title variants

EN
Speculative pressure on a currency of the country staying outside of the eurozone. EUR/CHF example

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z nowymi wyzwaniami związanymi z pozostawaniem poza strefą euro w zmienionym otoczeniu. W pierwszej części opisano doświadczenia władz szwajcarskich związane z reagowaniem na wydarzenia zachodzące na światowych rynkach finansowych. W drugiej przeanalizowano presję rynkową na kurs waluty pozostającej poza strefą euro oraz oszacowano kurs cień dla okresu kontroli kursu EUR/CHF.
EN
The aim of this work is to present new challenges of remaining outside the euro area in the changing financial environment. The first part describes the experience of the Swiss monetary authority responding to the events taking place on the global financial markets. The second section analyses the market pressure on the Swiss franc and the estimated shadow exchange rate EUR/CHF for the control period.

Year

Volume

305

Pages

7-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości

References

 • Dąbrowska-Gruszczyńska K. (2013), Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a poziom jego rozwoju na tle państw OECD, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 170.
 • Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C. (1994), Speculative Attacks on Pegged Exchange Rates: An Empirical Exploration with Special Reference to the European Monetary System, NBER WP 4898.
 • Flood R., Garber P. (1984), Collapsing Exchange-Rate Regimes. Some Linear Examples, "Journal of International Economics", No. 17.
 • Gruszczyński M. (2013), Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu, Warszawa.
 • IMF IFS (2016), International Financial Statistics, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Waszyngton.
 • Zurbrügg F. (2012), Challenges Posed by the Growth in the SNB's Foreign Exchange Reserves, Swiss National Bank.
 • [www1] https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20151103_tjn/source/ref_20151103_ tjn.en.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 • [www2] http://www.bis.org/review/r151002g.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 • [www3] http://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20110906/source/pre_20110906.en.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 • [www4] http://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.en.pdf (dostęp: 21.02.2017).
 • [www5] http://www.reuters.com/article/us-swiss-snb-credibility-insight-idUSKBN0LT1 P020150225 (dostęp: 21.02.2017).
 • [www6] http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/switzerlands-monetarypolicy (dostęp: 21.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b947c44a-8f14-4ff4-a1b0-a3d79ee67dfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.