Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 347 | 179-189

Article title

Zmiany poziomu konsumpcji na tle rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2008-2016

Content

Title variants

EN
Changes in the level of consumption against the background of socio-economic development in Poland in the years 2008-2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę analizy i oceny zmian poziomu oraz struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce w latach 2008-2016. W pierwszej części opracowania dokonano analizy zmian ekonomiczno-społecznych. Następnie ukazano przemiany zachodzące w poziomie konsumpcji. Głównymi źródłami danych, które zostały wykorzystane w opracowaniu są informacje publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.
EN
The paper describes the changes of the level consumption considering socioeconomic background in Poland in the years 2008-2016. In the first part of the study, economic and social changes were analysed. Then, in this context, the changes taking place in the level of consumption were presented. The main sources of data used in the study is the information published by the Central Statistical Office and the National Bank of Poland.

Year

Volume

347

Pages

179-189

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Ekonomii

References

 • Bretyn A. (2014), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 347.
 • Bywalec C. (2012), Polityka konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2, s. 3-17.
 • GUS (2015), Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
 • GUS (2016a), Mały rocznik statystyczny 2016 Polski, Warszawa.
 • GUS (2016b), Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
 • GUS (2017a), Koniunktura konsumencka kwiecień 2017, Warszawa.
 • GUS (2017b), Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Kieżel E., Smyczek S. (2011), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa.
 • Miczyńska-Kowalska M. (2001), Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich – zarys problematyki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, s. 111-122.
 • NBP (2015), Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r., Warszawa.
 • NBP (2017), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kw. 2016 r., Warszawa.
 • Wolska G. (2014), CSR jako współczesna koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej. Zaangażowanie w ideę CSR przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 347.
 • Wolska G., Bretyn A. (2015), Consumer Behaviour and its Impact on the Company’s Market Position in Terms of Corporate Social Responsibility, 2nd Dubrovnik International Economic Meeting, “Scientific Conference of Innovation, Leadership & Entrepreneurship – Challenges of Modern Economy”, University of Dubrovnik Department of Economics and Business Economics, Dubrovnik, Croatia, 1-3 October 2015.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (dostęp: 5.06.2017).
 • [www 2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura (dostęp: 5.06.2017).
 • [www 3] http://hdr.undp.org/en/2016-report (dostęp: 4.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b9dd81cd-04d5-40f1-9a23-11cdda3c897b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.