Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 348 | 129-143

Article title

Cittàslow – koncepcja dobrego życia w małym mieście

Authors

Content

Title variants

EN
Cittàslow − the concept of the good life in a small town

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania jest prezentacja współczesnych trendów w rozwoju małego miasta będących alternatywą dla dokonującej się homogenizacji i globalizacji miast. Zwrócono uwagę na wiele negatywnych zjawisk, takich jak kosmopolityczny styl życia, utrata rodzimych tradycji i obyczajów, zanieczyszczenie środowiska. Wszystko to sprawia, że coraz częściej poszukuje się innych możliwości rozwoju nastawionych na poprawę jakości życia. Odpowiedzią wydaje się być koncepcja rozwoju małych miast zgodnie z ideą Cittàslow.
EN
The study is to present new trends in the development of the small town as an alternative to homogenisation and globalization of cities. Attention has been brought to many negative phenomena such as the cosmopolitan lifestyle, loss of native traditions and customs, environmental pollution. All this increasingly pushes people to look for other opportunities aimed at improving the quality of life. The answer seems to be the concept of the development of small towns based on the idea of Cittàslow.

Year

Volume

348

Pages

129-143

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

References

 • Alberti M. (1997), Measuring Urban Sustainability, “Environment Impact Assessment Review”, Vol. 16(4-6).
 • Banachowicz B., Danielewicz J. (2006), Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast – przykład łódzki [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Błasiak W. (2007), Zmiana warunków globalnej konkurencji [w:] A. Barcik, R. Barcik (red.), Rozwój lokalny i regionalny w dobie globalizacji, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. (2011), Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na przykładzie wybranych miast Polskiej Sieci Cittaslow [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Golka M. (1999), Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G. (2011), Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea? In the Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, University of Ostrava, Ostrava.
 • Honoré C. (2011), Pochwale powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa.
 • Karabag O., Yucel F., Emin Inal M. (2012), Cittaslow Movement: An Opportunity for Branding Small Towns and Economic Development in Turkey, “International Journal of Economics and Research”, Vol. 3(3).
 • Knox P.L. (2005), Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast World, “Journal of Urban Design”, Vol. 10(1).
 • Kowalczyk A. (2010), Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe [w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom VI: Turystyka zrównoważona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria Turystyka i Rekreacja – studia i prace nr 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Mayer H., Knox P.L. (2006), Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World, “Journal of Urban Affairs”, Vol. 28(4).
 • Mierzejewska L. (2010), Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Pawlikowska-Piechotka A. (2009), Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 • Poczobut J. (2010), Działania Rewitalizacyjne w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie Publiczne”, nr 1-2(9-10).
 • Ritzer G. (2005), Makdonaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Servon L.J., Pink S. (2015), Cittaslow: Going Glocal in Spain, “Journal of Urban Affairs”, Vol. 37(3).
 • Sirgy M.J., Phillips R., Rahtz D.R. (2009), Community Quality-of-Life-indicators: Best Cases III, Springer, New York.
 • Sukiennik M. (2014), Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, „Turystyka Kulturowa”, nr 3.
 • Szelągowska A. (2014), Slow city jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast [w:] M. Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szymańska D., Grzelak-Kostulska E. (2005), Małe miasta w Polsce-zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Zadęcka E. (2015), Koncepcja Cittaslow szansą na rozwój małego miasta [w:] A. Szromnik (red.), Marketing terytorialny − nowe obszary i narzędzia, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
 • [www 1] Europejski Manifest Cittaslow, http://www.cittaslownederland.nl/eigenbestanden/files/manifest%20English.pdf (dostęp: 2.06.2017).
 • [www 2] La Nouvelle Charte d’Athenes 2003. The New Charter of Athens, Alinea,Firenze 2003, http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska%202003_pl.pdf (dostęp: 3.07.2017).
 • [www 3] Międzynarodowy Statut Miast Cittàslow, http://cittaslowpolska.pl/userfiles/pliki_do_pobrania/2014/statut_cittaslow_21_czerwca_2014_pl.pdf (dostęp: 1.07.2017).
 • [www 4] Oficjalna strona gminy Bisztynek, http://www.bisztynek.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=59&strona=1&sub=66&subsub=9 (dostęp: 22.05.2017).
 • [www 5] Plans for Foster’s Masdar Carbon Neutral City Debut, Mahesh Basantani, http://inhabitat.com (dostęp: 27.06.2017).
 • [www 6] Polska Krajowa Sieć Miast Cittàslow, http://cittaslowpolska.pl/ (dostęp: 1.07.2017).
 • [www 7] Slow Movement, http://www.slowmovement.com/slow_cities.php (dostęp: 5.07.2017).
 • [www 8] Unesco, http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html (dostęp: 29.06.2017).
 • [www 9] Statut Stowarzyszenia Slow Food, http://www.slowfood.pl/?s=str-statut (dostęp: 20.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b9f01e18-97e2-4ac0-8985-194bfe600095
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.