Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 280 | 94-102

Article title

Methods for innovations and management of the innovation process in an enterprise

Content

Title variants

PL
Metody wspierające innowacyjność i zarządzanie procesem innowacyjności w przedsiębiorstwie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to introduce the authors’ selection of innovative methods and aspects, that were considered during the selection process. Fact, that demand for innovation and their management lately increases and at the same time knowledge of the methods for innovations management is usually not sufficient, was the main initiative for analysis and selection of innovative methods. When choosing the methods the creativity support and systematic support of each method were considered. The set of thirty-four passported innovative methods including their brief characteristics is the result.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiego zbioru metod sprzyjających innowacyjności oraz ukazanie aspektów, branych pod uwagę w procesie ich doboru. W obecnej sytuacji gospodarczej innowacyjność i zarządzanie innowacjami zyskują dynamicznie na znaczeniu, podczas gdy wiedza dotycząca metod wspierania innowacyjności jest niewystarczająca. Stało się to podstawą do analizy oraz wyboru (wskazania) metod sprzyjających innowacyjności. Wybierając je, zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia wsparcia kreatywności oraz wsparcia systematycznego, charakterystycznych dla każdej metody. Zbiór 34 rekomendowanych metod, wspierających innowacyjność wraz z ich charakterystyką to główny wynik przeprowadzonych badań.

Year

Volume

280

Pages

94-102

Physical description

Contributors

 • VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Economics . Katedra podnikohospodářská
 • VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Economics . Katedra podnikohospodářská

References

 • Altšuller G.S. (1998), Co na to vynálezce, IndusTRIZ, Brno.
 • Bielski J. (2013), TRIZ pro tebe (TRIZ4you), IndusTRIZ, Brno.
 • Blumberg B.F., Coopwer D.R., Schindler P.S. (2014), Business Research Methods, Mc Graw Hill Education, London.
 • Devojno I. (1999), Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, IndusTRIZ, Brno.
 • Gupta P., Trusko B.E. (2014), Global Innovation Science Handbook, McGraw-Hill Education, New York.
 • Kassay Š. (2013), Podnik a podnikanie. Interné procesy, Veda, Bratislava.
 • Košturiak J., Chaľ J. (2008), Inovace - vaše konkurenční výhoda! Computer Press, Brno.
 • Mervart J. (1977), Základy metodologie vědy, Svoboda, Praha.
 • Rosenau M.D. (2000), Řízení projektů, Computer Press, Praha.
 • Souček Z. (2005), Firma 21. Století, Professional Press, Praha.
 • Švejda P. et al. (2007), Inovační podnikání, Asociace inovačního podnikání ČR, Praha.
 • Valenta F. (1969), Tvůrčí aktivita - inovace - efekty, Svoboda, Praha.
 • Valenta F. (2001), Inovace v manažerské praxi, Velryba, Praha.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ba16582f-6300-4956-ae30-d75bbb614d1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.