Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 56-66

Article title

Bliskość sklepów wygodnego zakupu wobec klienta

Content

Title variants

EN
The proximity of convienience store to the customers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest rozpoznanie działań sklepów wygodnego zakupu tworzących ich wielowymiarową bliskość wobec klienta – wychodzącą poza sferę fizyczną, odnoszącą się również do aspektów psychologicznych oraz budowaną w wirtualnej przestrzeni. Działania te zbliżają sklepy wygodnego zakupu do klienta zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym, jak i wirtualnym. Artykuł został przygotowany w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu, raporty branżowe oraz przykłady największych sieci sklepów wygodnego zakupu w Polsce. W artykule zaprezentowane zostały również wyniki ogólnopolskich badań bezpośrednich, przeprowadzonych techniką ankiety rozdawanej wśród 1100 konsumentów dotyczących m.in. oceny funkcjonowania sklepów typu convenience i ich bliskości fizycznej wobec klienta.
EN
In the paper the main goal was to recognize the convenience chains’ activities aimed at creating multidimensional proximity to the customer – beyond the physical sphere, referring also to the psychological aspects and built in the virtual space. The convenience stores undertake variety of activities to be close to the clients – physically, mentally and in virtual world. The article has been based on a critical analysis of the literature, retail reports and examples of the largest convenience chains in Poland. In the paper the results of nationwide direct research (questionnaire, 1100 consumers), concerning among other evaluation of convenience store, have been presented.

Year

Volume

302

Pages

56-66

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Bilińska-Reformat K. (2015), Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 98-101.
 • Borusiak B., Pierański B. (2015), Możliwości personalizacji oferty w przedsiębiorstwach handlu detalicznego [w:] Handel Wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKiK, Warszawa, s. 372-387.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Kolasińska-Morawska K. (2014), Klient jako wykładnik sukcesu placówek handlowych [w:] M. Al-Noorachi, A. Woźniak (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 4, cz. 2, Współczesne wyzwania zarządzania marketingowego, Łódź-Warszawa, s. 93-108.
 • Kubacka D. (2006), Charakterystyka sklepów typu convenience. Polska na tle rynku amerykańskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 694, s. 147-161.
 • Kucharska B. (2015), Multichannel Retailing - Consumer's and Retailer's Perspective [w:] Handel Wewnętrzny w Polsce 2010-2015, IBRKiK, Warszawa, s. 159-172.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 37-46.
 • Sobczyk G. (2015), Bliskość handlu źródłem wartości dla klienta, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 37-46.
 • Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 318-319.
 • Wilmańska-Sosnowska S. (2001), Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 10 i dalsze.
 • [www 1] www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/alma-wpisuje-sie-wtrend- convenience-i-zmniejsza-powierzchnie-sklepow,49327.html (dostęp: 4.05.2016).
 • [www 2] www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/nielsen-oczekiwanie -polskiego-klienta-spelnia-sklep-formatu-modernconvenience,49715.html (dostęp: 4.05.2016).
 • [www 3] www.malpkaexpress.pl (dostęp: 2.05.2016).
 • [www 4] www.nacsonline.com/research/pages/what-is-a-convenience-store.aspx (dostęp: 2.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bb77cef4-4a20-4f90-9fca-d4888e8cd1df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.