Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 343 | 120-133

Article title

Interim management jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem

Authors

Content

Title variants

EN
Interim management as a modern form of enterprise management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej pojawiają się zadania wymagające niestandardowego podejścia i znalezienia innowacyjnego rozwiązania. Zaspokojenie tych potrzeb może być zrealizowane dzięki wykorzystaniu koncepcji interim management (IM). W Polsce jest ona jeszcze relatywnie mało znana, natomiast w firmach działających na rynku europejskim jest powszechnym i cenionym rozwiązaniem. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania koncepcji interim management w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Na wstępie opisano specyfikę IM. Następnie, na podstawie literatury oraz przeglądu wyników badań, dokonano analizy celów i obszarów wykorzystania IM w przedsiębiorstwach. W końcowej części zaprezentowano studia przypadków obrazujące zastosowanie koncepcji interim management w Polsce w firmach różnej wielkości i branży.
EN
In the contemporary enterprises, there are more and more tasks that require a non-standard approach, a broader look at the problem and finding in a short time the innovative solutions. The satisfaction of these needs can be achieved through the concept of interim management (IM). In Poland, it is still relatively little known, whereas in the companies operating on the European market it is a common and highly regarded solution. The aim of the article is to assess the possibilities of using the concept of interim management in the modern enterprise management. At the outset, the specifics of the concept of interim management has been discussed. Then, on the basis of the literature and the review of the research results, the analysis of the objectives and areas of use of IM in the enterprises has been performed. In the final section, the case studies of the use of the concept of interim management in polish companies of all sizes have been presented.

Year

Volume

343

Pages

120-133

Physical description

Contributors

author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Ballinger G.A., Marcel J.J. (2010), The Use of an Interim CEO during Succession Episodes and Firm Performance, “Strategic Management Journal”, Vol. 31, No. 3, s. 262-283.
 • Birasnav M., Rangnekar S., Dalpati A. (2010), Transformational Leadership, Interim Leadership, and Employee Human, Capital Benefits: An Empirical Study, “Procedia Social and Behavioral Sciences”, No. 5, s. 1037-1042.
 • Bloemer V. (2003), Interim Management: Top-Kräfte auf Zeit, Berlin, Regensburg.
 • Browning B.W., McNamee L.G. (2012), Considering the Temporary Leader in Temporary Work Arrangements: Sensemaking Processes of Internal Interim Leaders, “Human Relations”, Vol. 65, No. 6, s. 729-752.
 • Bruns J. (2006), Interim Management Deployments in the Innovation Context, Rainer Hampp Verlag.
 • Bruns J., Kabst R. (2005), Interim Management: A Paradox for Leadership Research? “Management Revue”, Vol. 16, No. 4, s. 512-524.
 • Buchajska-Wróbel M., Wendt R., Rytka E., Gasparski J., Gajda K. (2011), Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Helion, Gliwice.
 • Clutterbuck D., Dearlove D. (1999), The Interim Manager: A New Career Model for the Experienced Manager, Financial Times Pitman Publishing.
 • Executives Online Group (2014), The European Interim Report 2014, http://info.executivesonline.co.uk/hubfs/Ebooks/euro-interim-report14.pdf?submissionGuid=53152563-c3f4-4bed-b9dc-e99c3828c55b (dostęp: 15.08.2016).
 • HResearch (2010), Badanie stanu IM w Polsce 2010, http://www.stowarzyszenieim.org/page/ logowanie.pdf (dostęp: 15.08.2016).
 • Institute of Interim Management (2013), Interim Management Survey 2013, http://www.iim.org.uk.pdf (dostęp: 15.08.2016).
 • Institute of Interim Management (2014), Interim Management Survey 2014, http://iim.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/IIM-Interim-Management-Survey-2014.pdf (dostęp: 15.08.2016).
 • Isidor R., Schwens C., Kabst R. (2014), Interim Management Utilization, Firm Flexibility and Its Impact on Firm Performance, “International Journal of Human Resources Development and Management”, 14(4), s. 171-186.
 • Loranc R. (2015), Istota usług interim management, “Economics and Management”, No. 1, s. 73-84.
 • Lovegrove H. (2007), Making a Difference: The Pragmatic Approach of an Interim Manager, Lannoo Uitgeverij.
 • Mądra E., Niesiobędzka-Rogatko K., Sobiecki G., Wendt R. (2014), Metodyka interim management, Stowarzyszenie Interim Managers, Warszawa.
 • McGovern M., Russell D. (2001), A New Brand of Expertise: How Independent Consultants and Free Agents Are Transforming the World of Work, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA.
 • Rybnikova I. (2011), Interim Management. Analyse einer atypischen Beschäftigungsform für Führungskräfte, Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden.
 • Stowarzyszenie Interim Managers (2011), Badanie stanu IM w Polsce, http://www.stowarzyszenieim.org/page/ logowanie.pdf (dostęp: 15.08.2016).
 • Storey J., Quintas P., Taylor P., Fowle W. (2002), Flexible Employment Contracts and Their Implications for Product and Process Innovation, “The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 13, s. 1-18.
 • TNS Polska (2013), Analiza pomysłu Interim Management. Raport z badania jakościowego, Warszawa.
 • Wawer M. (2016), Interim Management – nowy trend w zatrudnianiu menedżerów w przedsiębiorstwach, Roczniki Ekonomii i Zarządzania tom 8 (44), nr 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Wendt R. (2015), Interim management. Nowoczesne rozwiązanie ułatwiające pracę HR, „Personel Plus”, nr 3, s. 67-71.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bb841471-ccd3-4c94-a8b6-024e484709ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.