PL EN


2019 | 378 | 19-28
Article title

Uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce – podejście instytucjonalne

Content
Title variants
EN
Determinants of the role of the market in contemporary economy – institutional approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Właściwe ramy instytucjonalne umożliwiają sprawne funkcjonowanie rynku oraz stymulują rozwój gospodarczy. Jednakże w wielu krajach wysoko rozwiniętych, zwłaszcza w Europie Zachodniej, w minionych latach wyraźnie pogorszyła się jakość instytucji i narastały poważne problemy ekonomiczne. Tymczasem niektóre kraje słabiej rozwinięte, a w szczególności ChRL, znacznie poprawiły jakość swoich instytucji i doświadczyły szybkiego wzrostu gospodarczego. W tym kontekście Polska powinna kształtować takie instytucje, które pozwolą jej w pełni wykorzystać posiadany potencjał i przezwyciężyć względne zacofanie gospodarcze.
EN
A proper institutional framework is necessary to secure efficient functioning of the market and to stimulate economic growth. However, in many highly developed countries, especially in Western Europe, the quality of institutions significantly worsened in the past years and serious economic problems were growing. In the meantime, some less developed countries, particularly the PRC, considerably improved the quality of institutions and experienced fast economic growth. In the context of recent events Poland should shape institutions with the aim of realizing country’s full potential and overcoming the relative economic backwardness.
Year
Volume
378
Pages
19-28
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych. Katedra Ekonomii I. Zakład Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej
References
 • Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają: źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, tł. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Bartosiak J. (2016), Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Jacek Bartosiak, Warszawa.
 • Bartosiak J. (2018), Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Jacek Bartosiak, Warszawa.
 • Bernstein E. (2015), Zasady socyalizmu i zadania socyalnej demokracyi, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, Warszawa.
 • Bossak J.W. (2013), Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa.
 • Bugaj R. (2015), Plusy dodatnie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Poltext, Warszawa.
 • Chołaj H. (2011), Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Chołaj H. (2014a), Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Chołaj H. (2014b), Kapitalizm konfucjański? Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja, Poltext, Warszawa.
 • Dahl M. (2015), Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna (2007), S. Sztaba (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ferguson N. (2017), Wielka Degeneracja. Jak psują się instytucje i umierają gospodarki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Fukuyama F. (1996), Koniec historii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Gabryś L., Gierczycka J., Okoń-Horodyńska E., Rzeszotarska G., Swadźba S. (1994), Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Jasiecki K. (2013), Kapitalizm po polsku. Miedzy modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Kieżun W. (2012), O paradygmat dobrosąsiedzkich stosunków niemiecko-polskich [w:] W. Morawski (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 336-355.
 • Marks K., Engels F. (1983), Manifest komunistyczny, KiW, Warszawa.
 • Meyer M. (2013), Znaczenie kultury i instytucji dla gospodarki ChRL, CeDeWu, Warszawa.
 • Orłowski W.M. (2011), Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora, Warszawa.
 • Przybyciński T. (2005), Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Przybyciński T. (2009), Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Przybyciński T. (2016), Etyczne i ekonomiczne aspekty państwa dobrobytu, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, t. 19, nr 3, s. 27-34.
 • Skopiec D.A. (2013), Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Skousen M. (2012), Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 • Tarchalski K. (1999), Hazard moralny jako problem w gospodarce. Protekcja gospodarki czy protekcja kultury? Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bb9d95f4-6b87-4782-b63b-aa9bf3c6628c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.