Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 377 | 7-19

Article title

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju przemysłu samochodowego w aspekcie zastosowań nowoczesnych modeli biznesowych

Content

Title variants

EN
Perspectives and determinants of the automotive industry development in the aspect of modern business models

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Wzrost znaczenia modeli biznesowych w gospodarce światowej przypada na początek XXI w. Według informacji zamieszczonych w Global CEO Study dla IBM Institute z 2006 r. kierownictwo wyższych szczebli firm wszystkich branż uważa za priorytet tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych. Natomiast w badaniach z 2009 r. Global CEO Study wskazuje, że siedem na dziesięć firm uczestniczyło w opracowywaniu modeli biznesowych, a 98% z nich modyfikuje swoje modele biznesowe. Wzrost znaczenia modeli biznesowych jest również zauważalny dla branży motoryzacyjnej w gospodarce światowej, dlatego celem artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań dla rozwoju modeli biznesowych opracowywanych przez korporacje samochodowe w oparciu o perspektywy rozwoju branży motoryzacyjnej na najbliższe 25 lat.
EN
The growing importance of business models in the global economy falls on the beginning of the 21st century. According to the information provided in the Global CEO Study for the IBM Institute of 2006, the senior management of companies from all industries considers the creation of innovative business models as a priority. In the 2009 Global CEO Study, however, points out that seven out of ten companies participated in the development of business models, and 98% of them modify their business models [Casadesus-Massanel, Ricard, 2011]. The growing importance of business models is also noticeable for the automotive industry in the global economy, therefore, the purpose of the article is to present the conditions for the development of business models developed by car corporations based on the development prospects of the automotive industry for the next 25 years.

Year

Volume

377

Pages

7-19

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

References

 • Arendt R.J. (2013), The Business Model. Present and Future – Beyond and Skeumorph, “Strategic Organization”, 11(4), s. 390-402, http://citeseerx.ist.psu.edu (dostęp: 15.06.2018).
 • Casadesus-Massanel R., Ricard J.E. (2011), How to Design a Winning Business Model, January-February, https://hbr.org/2011/01/how-to-design-a-winning-business-model (dostęp: 15.06.2018).
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence From Xerox Corporation’s Technology Spin-Off companies, “Industrial and Corporate Change”, Vol. 11, No. 3, www.sem.tsinghua.edu.cn.
 • Demil B., Lacoq X. (2010), Business Model Evolution. In Search of Dynamic Concistenc, “Long Range Planning”, 43, s. 227-246, https://www.researchgate.net/ (dostęp: 1.06.2018).
 • Geo P., Werner Kaas H., Mohr D., Wee D. (2016), Disruptive Trends that Will Transforms the Auto Industry, https://www.mckinsey.com/industries/automotive-andassembly/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry (dostęp: 1.06.2018).
 • Göpfert I., Schulz M., Wellbrock W. (2017), Trends in der Automobillogistik [w:] I. Göpfert, D. Braun, M. Schultz (Hrsg.), Automobillogistik. Stand und Zukunftstrend, 3. Auflage, Springer Gabler.
 • Łasiak P. (2013), Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Magretta J. (2002), Why Business Modells Matter, “Harvard Business Review”, https://hbr.org (dostęp: 1.06.2018).
 • Michalak J. (2016), Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Newman D. (2017), Top 6 Digital Transformation Trends in the Automotive Industry, https://www.forbes.com/sites (dostęp: 1.06.2018).
 • Nogalski B., Szpitter A.A., Brzoska J. (2017), Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Overly S. (2017), Seven Automotive Trends to Watch in 2017, https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2017/01/14/seven-ways-car-buying-could-soon-bevery-different/?utm_term=.32136370b8fd (dostęp: 1.06.2018).
 • Tretter M. (2017), Standort-und Regionalentwicklung als strategische Aufgabe multinationaler Unternehmen. Eine unternehmerische Perpektive auf regionale Zusammnehänge, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Zott Ch., Amit R. (2013), The Business Model: A Theoretically Anchored Robust Construct for Strategic Analysis, “Strategic Organization”, http://journals.sagepub.com/doi/abs (dostęp: 1.06.2018).
 • [www 1] www.oica.net (dostęp: 1.04.2018).
 • [www 2] Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study 2006, ElectronicsIndustry Point of View 2006 IBM Global Business Services, https://innovate.typepad.com/innovation/files/ibm_the_global_ceo_study_2006.pdf (dostęp: 1.06.2018).
 • [www 3] Global Automotive Executive Survey 2017, https://assets.kpmg.com (dostęp: 1.05.2018).
 • [www 4] http://ap-verlag.de/diese-drei-trends-veraendern-die-automobilindustrie/30286 (dostęp: 1.05.2018).
 • [www 5] http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx (dostęp: 1.08.2018 ).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bba0a15b-f643-430b-b26f-23eddd27036c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.