PL EN


2017 | 322 | 256-266
Article title

Proekologiczne modele biznesu przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
The proecological business models of company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy coraz częściej prezentowanej przez przedsiębiorstwa postawy proekologicznej. W wielu przypadkach nie jest to działalność podyktowana chwilową modą, ale wynika z nowego „zielonego” paradygmatu zarządzania. Artykuł prezentuje główne motywy aktywności prośrodowiskowej oraz dwa zasadnicze proekologiczne modele biznesu przedsiębiorstwa. Dopełnieniem tych treści jest syntetyczna diagnoza światowych liderów zestawienia „Global Green Ranking 2016”.
EN
This article focus on the environment-friendly attitude, which is more often presented by companies. In many cases this trend is not fad but a new „green” paradigm in management. The article presents the main motives of pro-environmental activity and two major environmental business models of the company. The „Global Green Ranking 2016” shows the world’s leaders in green activities.
Year
Volume
322
Pages
256-266
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Bernaciak A. (2000), Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska, PTOP Salamandra, Poznań.
 • Čekanavičius L., Bazytė R., Dičmonaitė A. (2014), Green Business: Challenges and Practices, „Ekonomica”, Vol. 93(1).
 • Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M. (2008), ECSR – koncepcja strategiczna oparta o ekologiczną i społeczną odpowiedzialność biznesu [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltex, Warszawa.
 • Kassaye W. (2001), Green dilemma, „Marketing Intelligence and Planning”, Vol. 19 (6).
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Penc J. (2007), Gospodarka w dobie przełomu, „Problemy Ekologii”, vol. 11, nr 2.
 • Żak K. (2015), Green economy – w drodze do nowego globalnego standardu biznesowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 226
 • [www1] http://www.unep.org. UNEP 2011. Green Economy (dostęp: kwiecień 2016).
 • [www2] http://www. newsweek.com/green-2015/(dostęp: czerwiec 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bbb50dba-9320-40d2-b4b0-4167a4c796bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.