Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 322 | 256-266

Article title

Proekologiczne modele biznesu przedsiębiorstwa

Authors

Content

Title variants

EN
The proecological business models of company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł dotyczy coraz częściej prezentowanej przez przedsiębiorstwa postawy proekologicznej. W wielu przypadkach nie jest to działalność podyktowana chwilową modą, ale wynika z nowego „zielonego” paradygmatu zarządzania. Artykuł prezentuje główne motywy aktywności prośrodowiskowej oraz dwa zasadnicze proekologiczne modele biznesu przedsiębiorstwa. Dopełnieniem tych treści jest syntetyczna diagnoza światowych liderów zestawienia „Global Green Ranking 2016”.
EN
This article focus on the environment-friendly attitude, which is more often presented by companies. In many cases this trend is not fad but a new „green” paradigm in management. The article presents the main motives of pro-environmental activity and two major environmental business models of the company. The „Global Green Ranking 2016” shows the world’s leaders in green activities.

Year

Volume

322

Pages

256-266

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Bernaciak A. (2000), Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska, PTOP Salamandra, Poznań.
 • Čekanavičius L., Bazytė R., Dičmonaitė A. (2014), Green Business: Challenges and Practices, „Ekonomica”, Vol. 93(1).
 • Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M. (2008), ECSR – koncepcja strategiczna oparta o ekologiczną i społeczną odpowiedzialność biznesu [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltex, Warszawa.
 • Kassaye W. (2001), Green dilemma, „Marketing Intelligence and Planning”, Vol. 19 (6).
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Penc J. (2007), Gospodarka w dobie przełomu, „Problemy Ekologii”, vol. 11, nr 2.
 • Żak K. (2015), Green economy – w drodze do nowego globalnego standardu biznesowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 226
 • [www1] http://www.unep.org. UNEP 2011. Green Economy (dostęp: kwiecień 2016).
 • [www2] http://www. newsweek.com/green-2015/(dostęp: czerwiec 2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bbb50dba-9320-40d2-b4b0-4167a4c796bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.