Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 287 | 22-40

Article title

Zróżnicowania kulturowe w zakresie awersji do strat, wybranych heurystyk i zniekształceń poznawczych

Content

Title variants

EN
Loss aversion and behavioral heuristics and biases in cultural dimension

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł wprowadza w problematykę finansów kulturowych, które zakładają że jednostki wywodzące się z różnych kultur w różny sposób postrzegają rzeczywistość, co w rezultacie przekłada się na odmienne zachowania w kontekście podejmowania decyzji ekonomicznych. Okazuje się, że region kulturowy, z którego wywodzi się jednostka, ma również wpływ na stopień ulegania heurystykom opisanym przez literaturę z zakresu finansów behawioralnych. Celem artykułu jest pokazanie, że istnieją różnice w poziomie ulegania poszczególnym heurystykom w zależności od kręgu kulturowego, z którego wywodzi się dana osoba. Wyniki przeprowadzonych analiz na grupach studentów pochodzących z Indii, Stanów Zjednoczonych i Polski wskazują na różnice w zakresie awersji do strat oraz w stopniu ulegania heurystyce zakotwiczenia i nadmiernej pewności siebie pomiędzy grupami badanych respondentów.
EN
The aim of the article is to present a cultural approach in finance. Cultural finance aims to integrate cultural aspects into the analysis of financial questions. It turns out that culture impacts investor behavior and their reliance on cognitive biases and heuristics described by behavioral finance literature. Author combines the behavioral and cultural approach in finance and investigate three groups of students coming from India, United States and Poland. Study shows that there are significant differences among analyzed groups in levels of overconfidence (overprecision and overplacement), anchoring bias, loss aversion.

Year

Volume

287

Pages

22-40

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Finansów

References

 • Acker D., Duck N.W. (2008), Cross-Cultural Overconfidence and Biased Self- Attribution, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 37, s. 1815-1824.
 • Antonczyk R.C., Salzmann A.J. (2014), Overconfidence and Optimism: The Effect of National Culture on Capital Structure, "Research in International Business and Finance", Vol. 31, s. 32-151.
 • Barber B.M., Odean T. (2001), Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, "Quarterly Journal of Economics" February, s. 261-292.
 • Borghans L., Heckman J.J., Golsteyn B.H., Meijers H. (2009), Gender Differences in Risk Aversion and Ambiguity Aversion, "Journal of the European Economic Association", Vol. 7, Iss. 2-3, s. 649-658.
 • Borowski K. (2014), Finanse behawioralne. Modele, Difin, Warszawa.
 • Breuer W., Quinten B. (2009), Cultural Finance, SSRN eLibrary, http://dx.doi.org/10. 2139/ssrn.1282068 (dostęp: 20.01.2015).
 • Cabak A. (2013), Badanie nadmiernej pewności siebie oraz preferencji ryzyka wśród profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku wraz z próbą wskazania powiązań badanych fenomenów, "Psychologia Ekonomiczna", nr 4, s. 22-43.
 • Cheek N.N., Norem K. (2016), Holistic Thinkers Anchor Less: Exploring the Roles of Self-Construal and Thinking Styles in Anchoring Susceptibility, "Personality and Individual Differences", http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188 6916300356 (dostęp: 14.04.2016).
 • Choi I., Koo M., Choi J.A. (2007), Individual Differences in Analytic Versus Holistic Thinking, "Personality and Social Psychology Bulletin", Vol. 33, s. 691-705.
 • Chui A., Titman S., Wei K. (2010), Individualism and Momentum around the World, "Journal of Finance", Vol. 65(1), s. 361-392.
 • Czerwonka M. (2015), Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czerwonka M., Buczkowski R. (2013), Finanse kulturowe, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 132.
 • Czerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czerwonka M., Rzeszutek M. (2012), Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 122, s. 116-129.
 • De Martino B., Kumaran D., Seymour B., Dolan R.J. (2006), Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain, "Science", Vol. 313(5787), s. 684-687.
 • Fan J.X., Xiao J.J. (2006), Cross-Cultural Differences in Risk Tolerance: A Comparison between Chines and Americans, "Journal of Personal Finance" http://content.csbs. utah.edu/~fan/research/30-2006FanXiaoJPF.pdf (dostęp: 14.04.2016).
 • Fromm E. (1963), The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology and Culture, Holt, Rinehart and Winston of Canada, New York.
 • Hackbarth D. (2008), Managerial Traits and Capital Structure Decisions, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 43, s. 843-882.
 • Heaton J.B. (2002), Managerial Optimism and Corporate Finance, "Financial Management", Vol. 31, s. 33-45.
 • Hofstede G. (2011), Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Hsee C.K., Weber E.U. (1999), Cross-National Differences in Risk Preference and Lay Predictions, "Journal of Behavior Decision Making", Vol. 12, s. 165-179.
 • Jlassi M., Naoui K., Mansour W. (2014), Overconfidence Behavior and Dynamic Market Volatility: Evidence from International Data, "Procedia Economics and Finance", Vol. 13, s. 128-142.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, "Econometrica", Vol. 47(2), s. 263-292.
 • Kwok C., Tadesse S. (2006), National Culture and Financial Systems, "Journal of International Business Studies", Vol. 37(2), s. 227-247.
 • Lach D. (2016), Finanse kulturowe w ujęciu finansów klasycznych i finansów behawioralnych [w:] M. Czerwonka (red.), Kierunki rozwoju współczesnych finansów - wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Levinson J.D., Peng K. (2007), Valuing Cultural Differences in Behavioral Economics, "The ICFAI Journal of Behavioral Finance", Vol. 4(1), s. 32-47.
 • Markus H.R., Kitayama S. (1991), Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation, "Psychological Review", Vol. 98, s. 224-253.
 • Moore D.A., Healy P.J. (2008), The Trouble with Overconfidence, "Psychological Review", Vol. 115(2), s. 502-517.
 • Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A. (2001), Culture and Systems of Thought: Holistic versus Analytic Cognition, "Psychological Review", Vol. 108, s. 291-310.
 • Prelec D. (1998), The Probability Weighting Function, "Econometrica", Vol. 66(3), s. 497-527.
 • Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Shiffrin R.M., Schneider W. (1977), Controlled and Automatic Human Information Processing: II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory, "Psychological Review", Vol. 84, s. 127-190.
 • Smith A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, http://www.ifaarchive.com/pdf/smith_-_an_inquiry_into_the_nature_and_causes _of_the_wealth_of_nations%5B1%5D.pdf (dostęp: 10.07.2016).
 • Soll J.B., Klayman J. (2003), Overconfidence in Interval Estimates, "Working Paper, University of Chicago", http://www.chicagocdr.org/cdrpubs/pdf_index/cdr_559.pdf (dostęp: 10.01.2015).
 • Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, "Science. New Series", Vol. 185(4157), s. 1124-1131.
 • Wang M., Fischbeck P.S. (2004), Similar in How to Frame, But Different in What to Choose, "Marketing Bulletin", Vol. 15, s. 1-12.
 • Weber M. (1930), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Harper Collins, New York.
 • Yates J.F., Lee J.-W. (1996), Chinese Decision Making [w:] M.H. Bond (red.), Handbook of Chinese Psychology, Oxford University Press, Hong Kong, s. 338-351.
 • Yates J.F., Lee J.-W., Bush J.G. (1997), General Knowledge Overconfidence: Cross- National Variations, Response Style and 'Reality', "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 70, s. 87-94.
 • Yates J.F., Lee J.-W., Shinotsuka H. (1996), Beliefs about Overconfidence, Including Its Cross-National Variation, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 65, s. 138-147.
 • Yates J.F., Lee J.-W., Sieck W.R., Choi I., Price P.C. (2002), Probability Judgment across Cultures [w:] T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Heuristics and Biases; The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge University Press, Cambridge, s. 271-291.
 • Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
 • [www 1] http://www.klubpodroznikow.com/aktualnosci/61-inne/1596-najwyzsze-drzewa -swiata (dostęp: 10.01.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bbe0bbc9-c0f5-4dce-a974-d6d2c81180de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.