PL EN


2011 | 8 | 2 | 49-52
Article title

International regulations concerning gender discrimination in professional life

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper is aimed at presenting legal regulations imposed by International Labour Organization, the United Nations and the European Union, and regarding gender equality in professional life. Issues relating to discrimination against women on labour market have been addressed by international institutions for over 60 years.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
49-52
Physical description
Dates
published
2011-08-12
Contributors
 • Faculty of Economics Science and Management , University of Szczecin, Poland
 • Prague Development Center, Czech Republic
References
 • Balcerzak-Paradowska, B. (Ed.), 2001. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, IPISS, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska, B. (Ed.), 2003. Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, IPISS, Warszawa.
 • Dijkstra, A., Plantega J. (Eds.), 2003. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P., 2007. Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 • Kalinowska-Nawrotek, B., 2005. Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kryńska E., 2001. Dylematy polskiego rynku pracy, IPISS, Warszawa.
 • Raport Banku Światowego, 2004. “Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: Czy kobiety straciły na transformacji?”, Biuro Banku Światowego w Polsce, No.29205, Warszawa.
 • Raport Państwowej Inspekcji Pracy, 2005. “Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy. Mobbing w środowisku pracy,” Warszawa.
 • Titkow, A. (Ed.), 2003. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, ISP, Warszawa.
 • Zwiech, P., 2008. “Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii,” in: Noga, M., Stawicka, M. (Eds.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, pp.317-28.
 • Zwiech, P., 2003. “Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy,” in: Kopycińska, D. (Ed.), Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin, pp.135-46
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bca0da94-d020-4834-ba79-09b1139b7ff6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.