Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 8 | 2 | 49-52

Article title

International regulations concerning gender discrimination in professional life

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper is aimed at presenting legal regulations imposed by International Labour Organization, the United Nations and the European Union, and regarding gender equality in professional life. Issues relating to discrimination against women on labour market have been addressed by international institutions for over 60 years.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

49-52

Physical description

Dates

published
2011-08-12

Contributors

 • Faculty of Economics Science and Management , University of Szczecin, Poland
 • Prague Development Center, Czech Republic

References

 • Balcerzak-Paradowska, B. (Ed.), 2001. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, IPISS, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska, B. (Ed.), 2003. Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, IPISS, Warszawa.
 • Dijkstra, A., Plantega J. (Eds.), 2003. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P., 2007. Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 • Kalinowska-Nawrotek, B., 2005. Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kryńska E., 2001. Dylematy polskiego rynku pracy, IPISS, Warszawa.
 • Raport Banku Światowego, 2004. “Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: Czy kobiety straciły na transformacji?”, Biuro Banku Światowego w Polsce, No.29205, Warszawa.
 • Raport Państwowej Inspekcji Pracy, 2005. “Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy. Mobbing w środowisku pracy,” Warszawa.
 • Titkow, A. (Ed.), 2003. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, ISP, Warszawa.
 • Zwiech, P., 2008. “Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii,” in: Noga, M., Stawicka, M. (Eds.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, pp.317-28.
 • Zwiech, P., 2003. “Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy,” in: Kopycińska, D. (Ed.), Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin, pp.135-46

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bca0da94-d020-4834-ba79-09b1139b7ff6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.