Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 331 | 71-85

Article title

Oczekiwana stopa zwrotu wyznaczona jako skierowana liczba rozmyta

Content

Title variants

EN
Expected return rate determined as oriented fuzzy number

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Punktem wyjścia do naszych rozważań jest wartość bieżąca (PV) zdefiniowana jako dodatnia L-R liczba rozmyta. W tej pracy informacje opisane za pomocą tak wyznaczonej PV zostały uzupełnione o subiektywną prognozę zwrotu trendu ceny rynkowej. Prognoza ta została implementowana w proponowanym modelu PV jako orientacja liczby rozmytej. W ten sposób PV została przedstawiona jako skierowana rozmyta liczba. Tak określoną PV zastosowano do wyznaczenia stopy zwrotu. Przy oczywistym założeniu, że wartość przyszła jest zmienną losową, wyznaczona stopa zwrotu została opisana jako skierowana zmienna losowa. Na koniec wyznaczono oczekiwaną stopę zwrotu.
EN
The starting point for our discussion is the present value (PV) is defined as a positive L-R fuzzy number. In this paper the information described by the sodetermined PV is supplemented with a subjective forecast of the sense of the trend of the market price. This forecast is implemented in the proposed model of PV, as the orientation of fuzzy numbers. In this way, PV is presented as ordered fuzzy number. So specified PV is used to determine the return rate. With the obvious assumption that the future value is a random variable, determined return rate is described as ordered random variable. At the end the expected return rate is determined.

Year

Volume

331

Pages

71-85

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania

References

 • Buckley I.J. (1987), The fuzzy mathematics of finance, "Fuzzy Sets and Systems", No. 21.
 • Caplan B. (2001), Probability, common sense, and realism: a reply to Hulsmann and Block, "The Quarterly Journal of Austrian Economics", Vol. 4, No. 2.
 • Chiu C.Y., Park C.S. (1994), Fuzzy cash flow analysis using present worth criterion, "The Engineering Economist", Vol. 39, No. 2.
 • Czerwiński Z. (1960), Enumerative induction and the theory of games, "Studia Logica", Vol. 10.
 • Czerwiński Z. (1969), Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Dubois D., Prade H. (1978), Operations on fuzzy numbers, "International Journal of Systems Science", Vol. 9, No. 6.
 • Dubois D., Prade H. (1979), Fuzzy real algebra: some results, "Fuzzy Sets and Systems", No. 2.
 • Dubois D., Prade H. (1980), Fuzzy sets and systems: theory and applications, Academic Press, New York.
 • Greenhut J.G., Norman G., Temponi C.T. (1995), Towards a fuzzy theory of oligopolistic competition, IEEE Proceedings of ISUMA-NAFIPS.
 • Gutierrez I. (1989), Fuzzy numbers and Net Present Value, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 5, Issue 2.
 • Hirota K. (1981), Concepts of probabilistic sets, "Fuzzy Sets and Systems", No. 5.
 • Huang X. (2007), Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy information, "European Journal of Operational Research", Vol. 180, Issue 1.
 • Kacprzak D. (2012), Zastosowanie skierowanych liczb rozmytych do prezentacji cen akcji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 60.
 • Kaplan S., Barish N.N. (1967), Decision-making allowing uncertainty of future investment opportunities, "Management Science", Vol. 13, No. 10.
 • Knight F.H. (1921), Risk, uncertainty, and profit, Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin Company, Boston, MA.
 • Kolmogorov A.N. (1933), Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Julius Springer, Berlin.
 • Kolmogorov A.N. (1956), Foundations of the theory of probability, Chelsea Publishing Company, New York.
 • Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. (2002a), Drawback of fuzzy arithmetics - new intuitions and propositions [w:] T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski (red.), Proc. Methods of Ariticial Intelligence, PACM, Gliwice.
 • Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. (2002b), Fuzzy numbers with algebraic operations: algorithmic approach [w:] M. Klopotek, S.T. Wierzchoń, M. Michalewicz (red.), Proc. IIS'2002, Sopot, June 3-6, Poland, Heidelberg: Physica Verlag.
 • Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D. (2003), Ordered fuzzy numbers, "Bulletin of the Polish Academy of Sciences", Vol. 51, No. 3.
 • Kosiński W. (2006), On fuzzy number calculus, "International Journal of Applied Mathematics and Computer Science", Vol. 16, No. 1.
 • Kuchta D. (2000), Fuzzy capital budgeting, "Fuzzy Sets and Systems", Vol. 111.
 • Kwakernaak K. (1978), Fuzzy random variables: definition and theorems, "Information Sciences", Vol. 15.
 • Lambalgen M. von (1996), Randomness and foundations of probability: von Mises' axiomatization of random sequences, Institute of Mathematical Statistics Lecture Notes - Monograph Series, Vol. 30.
 • Lesage C. (2001), Discounted cash-flows analysis. An interactive fuzzy arithmetic approach, "European Journal of Economic and Social Systems", Vol. 15, Issue 2.
 • Łyczkowska-Hanćkowiak A. (2017), Behawioralna wartość bieżąca w ujęciu skierowanych liczb rozmytych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (87).
 • Mises R. von (1957), Probability, statistics and truth, The Macmillan Company, New York.
 • Mises L. von (1962), The ultimate foundation of economic science: an essay on method, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton.
 • Piasecki K. (2011a), Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, DOI: 10.13140/ 2.1.2506.6567.
 • Piasecki K. (2011b), Behavioural present value, "SSRN Electronic Journal", nr 01/2011, DOI:10.2139/ssrn.1729351.
 • Piasecki K. (2014), Behawioralna wartość bieżąca - nowe podejście, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 67.
 • Piasecki K. (2016), Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, edu-libri, Kraków-Legionowo.
 • Piasecki K., Siwek J. (2015), Behavioural present value defined as fuzzy number - a new approach, "Folia Oeconomica Stetinensia" tom 15, nr 2, DOI:10.1515/foli-2015- 0033.
 • Piasecki K., Siwek J. (2017), Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi - podejście alternatywne, "Przegląd Statystyczny", tom 64, z. 1.
 • Prokopowicz P. (2015), The directed inference for the Kosinski's fuzzy number model, Proceedings of the Second International Afro-European Conference for Industrial Advancement AECIA 427.
 • Prokopowicz P., Pedrycz W. (2015), The directed compatibility between ordered fuzzy numbers - a base tool for a direction sensitive fuzzy information processing [w:] L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L. Zadeh, J. Zurada (red.), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2015. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9119, Springer, Cham.
 • Siwek J. (2015), Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla wartości bieżącej danej jako trójkątna liczba rozmyta, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 241.
 • Sadowski W. (1977), Decyzje i prognozy, PWN, Warszawa.
 • Sadowski W. (1980), Forecasting and decision making, Quantitative Wirtschafts- und Unternehmensforschung, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Sheen J.N. (2005), Fuzzy financial profitability analyses of demand side management alternatives from participant perspective, "Information Sciences", Vol. 169.
 • Tsao C.-T. (2005), Assessing the probabilistic fuzzy Net Present Value for a capital. Investment choice using fuzzy arithmetic, "Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers", Vol. 22, No. 2.
 • Ward T.L. (1985), Discounted fuzzy cash flow analysis, 1985 Fall Industrial Engineering Conference Proceedings.
 • Zadeh L.A. (1965), Fuzzy sets, "Information and Control", Vol. 8, Issue 3.
 • Zadeh L.A. (1975a), The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part I, "Information Sciences", Vol. 8, Issue 3.
 • Zadeh L.A. (1975b), The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part II, "Information Sciences", Vol. 8, Issue 4.
 • Zadeh L.A. (1975c), The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Part III, "Information Sciences", Vol. 9, Issue 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bcd5ee7e-cdd9-42c1-bed4-66f499641d90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.