PL EN


2002-2003 | 11-12 | 9-16
Article title

La question sociale et les essais de sa résolution à partir de Rerum novarum à Centesimus annus

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
FR
Abstracts
PL
Termin kwestia społeczna został wprowadzony w XIX w. jako określenie położenia grupy, klasy lub warstwy społecznej w społeczeństwie globalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji gospodarczych i społecznych, zachodzących między daną grupą a innymi podmiotami życia społecznego. Na przełomie XIX i XX w. kwestia społeczna była utożsamiana z kwestią robotniczą. Współcześnie podkreśla się inne ważne jej aspekty, jak: nieprzystosowanie rolnictwa do poziomu rozwoju społecznego, niedorozwój i nadrozwój gospodarczy regionów, państw i kontynentów, problemy ekologii, łamanie praw człowieka, zagrożenia pokoju wewnętrznego i zewnętrznego. Istotą kwestii społecznej, bez względu na uwarunkowania, jest niesprawiedliwy podział dóbr materialnych oraz negacja godności człowieka poprzez ograniczenie jego podstawowych praw. Celem artykułu jest przestawienie ewolucji nauczania społecznego Kościoła katolickiego na temat kwestii społecznej. Papieże, od Leona XIII do Jan Pawła II, w encyklikach społecznych wskazywali na konieczność reform, których fundamentem są: sprawiedliwość i miłość społeczna. Kryterium oceny systemów politycznych i zjawisk społecznych stanowią zasady dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bd030c7e-c8eb-469a-b059-fdb6f0c050fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.