Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 369 | 19-28

Article title

Wpływ masowej kastomizacji na rachunek kosztów produkcji – studium przypadku

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of mass customization on the production cost – case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Masowa kastomizacja jako pojęcie uwzględniające wpływ klienta na produkt stała się przedmiotem zainteresowania badaczy naukowych. Celem poniższego artykułu jest próba wskazania jej wpływu na rozliczenie kosztów produkcji. Przedstawiono pojęcie masowej kastomizacji, zaprezentowano i opisano schemat rozliczeń produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego stolarkę okienną. Wyjaśniono podstawowe grupy kosztów oraz kluczy rozliczeniowych. Omówiono działania, jakie zostały podjęte w firmie w obszarze operacyjnym oraz rachunkowości zarządczej w celu urealnienia informacji dotyczących przepływu danych w procesie.
EN
Mass customization as a concept takes into account the impact of the customer on the product has become a source of interest for researchers. The purpose of the article below is an attempt to indicate impact mass customization on production costs. The concept of mass customization has been presented, the production costs have been presented and described on the example of a window manufacturing company. Basic cost groups and billing keys have been explained. The activities that were taken in the company in the operational area and management accounting have been discussed.

Year

Volume

369

Pages

19-28

Physical description

Contributors

author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania

References

 • Baran M., Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Davis S.M. (1997), Future Perfect, Addison-Wesley Publishing.
 • Dudziak A., Zajac G., Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J. (2014), Masowa kastomizacja – odpowiedź na potrzeby rynku, „Logistyka”, nr 6.
 • Dyczkowska J. (2012), Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 84.
 • Gabrusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (1998), Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gilmore J.H., Pine B.J. (1997), The Four Faces of Customization, „Harvard Business Review”, January-February.
 • Gołembska E. (2001), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
 • Kleemann F., Voss G.G. (2008), Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies”, Vol. 4, No.1.
 • Mleczko J. (2013), Cost of Products Manufactured in Organizational Similar Groups – Case Study, „Advances in Manufacturing Science and Technology”, Vol. 37, No. 1.
 • Pałucha K. (2015), Organizacyjne problemy środowiska produkcyjnego w łańcuchu dostaw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 1941.
 • Prokurat S. (2012), Od masowej produkcji do masowej kastomizacji – przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 3.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Wątroba W. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne w drodze globalizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1102.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bd7a0bfc-4fee-40ad-ba4f-48d55caae909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.