Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 324 | 91-102

Article title

Problem bezrobocia kobiet w Hiszpanii na przykładzie Katalonii i Andaluzji

Authors

Content

Title variants

EN
Female unemployment problem in Spain demonstrated on the example of Catalonia and Andalusia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje temat problemu rynku pracy, z którym w ostatnich latach zmaga się Hiszpania. Wyjaśnione zostały przyczyny wysokiego poziomu bezrobocia, a stosowne wskaźniki publikowane przez urząd statystyczny Hiszpanii oraz przez Eurostat zostały poddane analizie. Uwaga skupiona została na braku pracy dla kobiet oraz działaniach podejmowanych w celu zmiany tak trudnej sytuacji. Zasadniczym celem artykułu jest analiza stanu i struktury bezrobocia w Hiszpanii, a także ocena sytuacji kobiet na rynku pracy w dwóch regionach: Katalonii i Andaluzji. Problem bezrobocia w Hiszpanii jest niezwykle istotny i niestety, w sposób bardzo negatywny, wpływa na poziom niemal wszystkich wskaźników ekonomicznych, świadczących o rozwoju społeczno- gospodarczym.
EN
This article discusses labour market problems Spain, has been struggling with over the recent years. It explains reasons for high unemployment and analyses proper rates, published by Spanish Statistical Office and Eurostat. The main focus of the article was put on lack of job opportunities for women and actions undertaken to prevent it. The aim of this article was to examine and determine the situation of women in two regions: Catalonia and Andalusia. Problem of unemployment in Spain is very important taking into consideration its negative influence on almost all economic indicators, signs of social and financial development.

Year

Volume

324

Pages

91-102

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

 • Chorągwicka B. (2006), Droga do Europy – hiszpańskie zmagania z bezrobociem, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Escolar I. (2012), La crisis en 100 apuntes, Penguin Random House Grupo Editorial, España.
 • Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Roman A. (red.) (2005), Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Villar Notario A. (2010), Mujeres y mercado laboral en Espana: cuatro estudios sobre la discriminación salarial y la segregación laboral, Fundación BBVA, Bilbao.
 • Wach K. (2007), Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer, Kraków.
 • [www 1] http://obserwatorpolityczny.pl/?p=16651 (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (dostęp: 4.04.2016).
 • [www 3] http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/strefa-euro/rynek-pracy-w-hiszpanii-kryzys-bezrobocie/ (dostęp: 4.04.2016).
 • [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (dostęp: 5.04.2016).
 • [www 5] http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/la-epa-muestra-el-primer-retroceso-real-del-paro-en-esta-crisis-mapa (dostęp: 5.04.2016).
 • [www 6] https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5701&lang=es (dostęp: 6.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bda9e329-c2f5-483f-bd34-c416f915733b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.