Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 372 | 94-109

Article title

Ograniczenia digitalizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w Polsce na podstawie badań w województwie pomorskim

Content

Title variants

EN
Barriers of digitalization of micro-, small and medium-sized enterprises (MSMES) in Poland based on the research in Pomeranian Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomimo dostępu do rozwiązań technologicznych cyfryzacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w Polsce jest ciągle na niskim poziomie. Celem badawczym jest analiza czynników wpływających na niski poziom cyfryzacji w polskich MMŚP. W pracy dokonano analizy stopnia cyfryzacji MMŚP na tle unijnej średniej, wykorzystując indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Do analizy wykorzystano badania własne, przeprowadzone w 2017 r. w województwie pomorskim. W badaniu zastosowano metodę analizy i sondażu diagnostycznego oraz metody statystyczne. W większości analizowanych wskaźników polskie MMŚP znalazły się poniżej średniej UE. Czynniki warunkujące ten stan wydają się proste do identyfikacji, choć niełatwe do przezwyciężenia. Wyzwaniem jest jak najszybsze przekonanie polskich MMŚP do wdrażania technologii informatycznych.
EN
Despite access to technological solutions digitization of micro-, small and medium enterprises (MSMEs) in Poland is still low. The research goal of this paper is an analysis of factors impacting the low level of digitalization in Polish MSMEs. The study analyzed the degree of digitalization of MSMEs against the background of the EU measures using the average digital economy and society index (DESI). Own research carried out in 2017 in the Pomeranian Voivodship was also used for analysis. The analysis method as well as diagnostic survey statistical methods were used in the research. In the majority of analyzed indicators Polish MSMEs were below the EU average. Factors affecting this situation seem simple to be identified, though not easy to be overcome. The challenge is to convince Polish MSMEs to implement information technologies as soon as possible.

Year

Volume

372

Pages

94-109

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Instytut Handlu Zagranicznego
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Instytut Handlu Zagranicznego

References

 • Adamczewski P. (2016), Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MŚP w warunkach transformacji cyfrowej, „Studia Informatica Pomerania”, nr 4(42), s. 5-14.
 • Arendt Ł. (2008), Barriers to ICT Adoption in SMEs: How to Bridge the Digital Divide? “Journal of Systems and Information Technology”, Vol. 10, Iss. 2, pp. 93-108, https://doi.org/10.1108/13287260810897738 (dostęp: 10.06.2018).
 • Blili S., Raymond L. (1993), Information Technology: Threats and Opportunities for Small and Medium-Sized Enterprises, “International Journal of Information Management”, Vol. 13, s. 439-448.
 • Chaber P. (2017a), Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach [w:] A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, s. 74-84.
 • Chaber P. (2017b), ICT w przedsiębiorstwach w Polsce na tle innych krajów [w:] A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Sektor MSP w Polsce i UE, PARP, Warszawa, s. 54-67.
 • Child J. (1987), Information Technology, Organization, and the Response to Strategic Challenges, “California Management Review”, Vol. 30, Iss. 1, s. 33-50.
 • Chomuszko M. (2018), Informacja zarządcza w MŚP – niewykorzystany potencjał, „Harvard Business Review Polska” kwiecień, nr 182, s. 78-81.
 • Cragg P.B., Zinatelli N. (1995), The Evolution of Information Systems in Small Firms, “Information Management”, Vol. 29, s. 1-8.
 • DESI Polska (2018), Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2018. Sprawozdanie krajowe dotyczące Polski, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/pl-desi_2018-country-profile-lang_4AA5832EC9B3-06C3-2FC79E4892C59A17_52340.pdf (dostęp: 20.05.2018).
 • DESI Report (2018), Integration of Digital Technology, https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/desi (dostęp: 20.05.2018).
 • EIM (2015), Internationalisation of European SMEs. Final Report, Business & Policy Research, Entrepreneurship Unit Directorate-General for Enterprise and Industry European Commission, Brussels.
 • Gołuchowski J., Ziemba E. (2002), Wiedza małych i średnich przedsiębiorstw o możliwościach e-marketingu [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2002, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 205-201.
 • Kapurubandara M., Lawson R. (2006), Barriers to Adopting ICT and e-Commerce with SMEs in Developing Countries: An Exploratory Study in Sri Lanka, Proceedings of the 2006 Collector Conference on Electronic Commerce, Collector Group, Adelaide.
 • Levy M., Powell Ph. (2002), SME Internet Adoption: Towards a Transporter Model, 15th Bled Electronic Commerce Conference eReality: Constructing the eEconomy Bled, Slovenia, June 17-19, s. 507-521.
 • Lewandowski J., Tomczak J. (2017), Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 1217(68), s. 123-140.
 • Łapiński J., Nieć M., Orłowska J., Zakrzewski R. (2017), Obraz statystyczny [w:] A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, s. 17-44.
 • Łobejko S. (2018), Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw, tom 2, Materiały konferencyjne, XXI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane, s. 641-652.
 • McDonald M., McManus R., Henneborn L. (2014), Digital Double-Down: How Far Will Leaders Leap Ahead? Accenture Strategy, https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/gb-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/en-gb/PDF_2/Accenture-Doubling-Down-Drive-Digital-Transformation-Stay-Ahead.pdf (dostęp: 28.05.2018).
 • McKinsey & Comapny (2016), Cyfrowa Polska, Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi gospodarczej, Raport, Forbes Polska, Warszawa.
 • Mehrtens J., Cragg P.B., Mills A.M. (2001), A Model of Internet Adoption by SMEs, “Information Management”, Vol. 39, s. 165-176.
 • Nazem S.M. (1990), Sources of Software and Levels of Satisfaction for Small Business Computer Applications, “Information & Management” September, Vol. 19, Iss. 2, s. 95-100.
 • Orłowska R., red. (2017), Raport dotyczący popytu na specjalistyczne usługi doradcze w sektorze MŚP w województwie pomorskim, Na podstawie badań wykonanych przez KN EFERR Uniwersytetu Gdańskiego na zlecenie HTPCS Sp. z o.o. ze zgodą do wykorzystywania badań od dnia 12.02.2017, Sopot.
 • Paiola M. (2017), Digitalization and Servitization: Opportunities and Challenges for Italian SMES, Conference Proceedings of 20th Excellence in Services University of Verona International Conference, Verona.
 • Porter M.E., Millar V.E. (1985), How Information Gives You Competitive Advantage, “Harvard Business Review” July-August, Vol. 64, No. 4, s. 149-160.
 • Raport PARP (2017), Sektor przedsiębiorstw w Polsce [w:] A. Tarnawa, A. Skowrońska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, s. 7-16.
 • Rojek M. (2016), Czym jest cyfryzacja? https://ceo.com.pl/marcin-rojek-czym-jestcyfryzacja-79635 (dostęp: 20.06.2018).
 • Stankovska I., Josimovski S., Edwards C. (2016), Digital Channels Diminish SME Barriers: The Case of the UK, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, Vol. 29, No. 1, s. 217-232.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2016), Jak budować zdolność firmy do konkurowania? Firmy cyfrowe vs firmy analogowe [w:] Cyfryzacja polskiego sektora MMŚP. Wpływ digitalizacji na produktywność pracy i konkurencyjność biznesu. Przykłady transformacji laureatów FIRMOWYCH (R)EWOLUCJI, Raport, Konfederacja Lewiatan – Microsoft – Home.pl, Warszawa, s. 8-27.
 • Westerman G., Calméjane C., Bonnet D. Ferraris P., McAfee A. (2011), Digital Transformation: A Roadmap for Billion-Dollar Organizations, Findings from phase 1 of the digital transformation study conducted by the MIT center for Digital Business and Capgemini Consulting, MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, Cambridge, MA.
 • Wielki J. (2003), Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu rozwoju e-gospodarki, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 986: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, s. 269-280.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bdaf429b-f46d-4b60-bb81-ea3910d7d8b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.