PL EN


2013 | 6 | 231-244
Article title

Prawne formy działania w sferze zarządzania drogami publicznymi

Content
Title variants
EN
Legal Forms of Activity in the Area of Public Road Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi zwięzłą analizę problematyki dotyczącej prawnych form działań administracji podejmowanych w sferze zarządzania drogami publicznymi. Realizując zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi administracja publiczna korzysta z różnych prawnych form. Podstawową prawną formą działania w omawianym zakresie jest indywidualny akt administracyjny przyjmujący formę decyzji administracyjnej. Dominująca pozycja tej jednostronnej prawnej formy działania w państwie prawa coraz częściej zastępowana jest formami przyczyniającymi się do łagodzenia władczego charakteru działań administracji.
EN
The article is a brief analysis of the issues related to legal form of administrative activities pursued in the field of public road management. Public administration bodies, when carrying out their tasks within the domain of management of public roads, employ various legal forms of activity. The main one within this respect is individual administrative act taking the form of administrative decision. The dominant position of this unilateral legal form of activity in the system based on the rule of law is increasingly being reduced by forms that mitigate the authoritative nature of the activities of public administration.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-bdc7cd99-e6bc-41eb-95ec-ac4c74fe620e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.