Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 269 | 259-271

Article title

Zjawisko dezinwestycji zagranicznych – przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego

Authors

Content

Title variants

EN
The phenomenon of foreign divestment – case of domestication in polish banking sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecność kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wpływa na wiele elementów struktury ekonomicznej kraju przyjmującego. Istnieje też proces odwrotny – odpływ kapitału, czyli dezinwestycje, które mogą się pojawić w Polsce w związku z planami tzw. repolonizacji polskiego sektora bankowego. Celem artykułu jest analiza zjawiska dezinwestycji zagranicznych w ujęciu teoretycznym, charakterystyka zmian własnościowych w polskim sektorze bankowym oraz przedstawienie możliwych scenariuszy rozwoju dezinwestycji kapitału zagranicznego w Polsce we wspomnianym sektorze.
EN
The presence of capital in the form of foreign direct investment affects many elements of the economic structure of the host country. There is also a reverse process – outflow of capital called divestments that may be in Poland in the context of the socalled domestication plans Polish banking sector. This article aims to analyze the phenomenon of foreign divestment in theory, the characteristics of ownership changes in the Polish banking sector and to present possible scenarios for the divestment of foreign capital in Poland in that sector.

Year

Volume

269

Pages

259-271

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekomomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego

References

 • Balcerowicz L., Gelb A. (1994), Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective, “The World Bank Economic Review”, Vol. 8, Suppl. 1.
 • Boddewyn J. (1979), Divestment: Local vs. Foreign, and U.S. vs. European Approaches, “Management International Review”, Vol. 19.
 • Boddewyn J. (1983) Foreign Direct Divestment Theory: Is It the Reverse of FDI Theory, “Weltwirtschaftliches Archiv”, Bd. 119.
 • Burmester B. (2006), Foreign Direct Investment Theory Revisited and Revised, Faculty of Business & Economics, ,,Discussion Paper Series”, Vol. 1, No. 5, The University of Auckland.
 • Casson M. (1987), The Firm and the Market. Studies on Multinational Enterprise and the Scope of the Firm, MIT Press, Cambridge.
 • Kawalec S., Gozdek M. (2012), Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa.
 • Kawalec S., Gozdek M. (2013), Pożądana struktura sektora bankowego w Polsce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 1 (60).
 • Kornasiewicz A., Pugacewicz-Kowalska I. (2001), Znaczenie prywatyzacji dla rozwoju polskiego sektora bankowego, „Zeszyty BRE Bank – CASE”, nr 61, Warszawa.
 • Mata J., Portugal P. (2000), Closure and Divestiture by Foreign Entrants: The Impact of Entry and Post-Entry Strategies, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, Issue 5.
 • Miller K.D. (1992), A Framework for Integrated Risk Management in International Business, “Journal of International Business Studies”, Vol. 23, No. 2.
 • Nowara W. (2013), Zagraniczne dywestycje bezpośrednie – ujęcie teoretyczne, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, Zeszyt 1.
 • Osajda K. (2008), Nacjonalizacja i reprywatyzacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha G. (1998), Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Penrose E. (2009), A Theory of the Growth of the Firm, “Oxford University Press”, Oxford 2009, reprint z 1959 r.
 • Porter M. (1980), Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 • Różański J. (2002), Dezinwestycje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa [w:]
 • J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tsetsekos G., Gombola M. (1992), Foreign and Domestic Divestments: Evidence on Valuation Effects of Plant Closings, “Journal of International Business Studies”, Vol. 23, Issue 2.
 • Walas-Trębacz J. (2011), Crisis Management in Enterprises [w:] R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • [www 1] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf (dostęp: 15.10.2015).
 • [www 2] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, lata 2003-2014, www.nbp.pl (dostęp: 15.10.2015).
 • [www 3] http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-wpolsce/sektor-bankowy (dostęp: 10.06.2015).
 • [www 4] http://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/2014+EU-wide+ST-aggregate+results.pdf (dostęp: 10.10.2015).
 • [www 5] http://biznes.pl/magazyny/finanse/pzu-potencjalnymi-celami-przejecia-bankispoza-pierwszej-piatki/kqesbk (dostęp: 10.10.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bdd3abab-2904-4f4d-8907-5bde368b6fc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.