Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 88-96

Article title

Zmiany w modelach biznesu sieci dyskontowych

Content

Title variants

EN
The Changes of Discounters Business Models

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany dokonujące się w modelu biznesu sieci dyskontowych wpisują się w oczekiwania konsumentów dotyczące możliwości dokonywania wygodnych, szybkich i częstych zakupów oraz pozwalają na wniknięcie w świat konsumenta, również w wirtualny aspekt tego świata. Celem artykułu jest identyfikacja zmian, które nastąpiły w modelu biznesu sieci dyskontowych, w zasadniczy sposób wpływających na sposób kreowania wartości dla klienta. Artykuł został przygotowany w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu metody studium przypadku dla zaprezentowania wybranych praktyk sieci sklepów dyskontowych w Polsce.
EN
Changes taking place in the business model of discount chains fit in the expectations of consumers regarding the possibility of making a convenient, fast and frequent purchases and allow penetration into the consumer world, also a virtual aspect of this world. In the paper the main goal was the identification of the changes in business model of discounters aimed at creating of the value for the customer. The article has been based on a critical analysis of the literature, retail reports and examples of the largest discount chains in Poland.

Year

Volume

302

Pages

88-96

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Angowski M., Lipowski M. (2014), Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 797-803.
 • Bilińska-Reformat K. (2012), Wpływ kryzysu na rozwój sieci dyskontowych w handlu artykułami żywnościowymi w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 237, s. 46-55.
 • Borusiak B. (2011), Innowacyjne formaty handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 184, s. 111-124.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Grewal D., Levy M., Kumar V. (2009), Customer Experience Management in Retailing: An Organizing Framework, "Journal of Retailing", Vol. 85(1), s. 1-14.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kucharska B. (2016), Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta, "Handel Wewnętrzny", nr 3(362), s. 195-205.
 • Kucia M. (2015), Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu, "Logistyka", nr 2.
 • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2, s. 37-46.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci Ch.L. (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, "Communications of the Association for Information Systems", Vol. 16, s. 2-40.
 • Reynolds J., Hovard E., Cuthbertson Ch., Hristov L. (2007), Perspectives on Retail Format Innovation: Relating Theory and Practice, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 35, No. 8.
 • Sławińska M. (2011), Determinanty zmian modeli biznesu w handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 175.
 • Sorescu A., Frambach R.T., Singh J., Rangaswamy A., Bridges Ch. (2011), Innovations in Retail Business Models, "Journal of Retailing", Vol. 87, s. 647-660.
 • Woodall T. (2003), Conceptualising value for the cusomer: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, "Academy of Marketing Science Rewiev", nr 12.
 • [www 1] http://www.aldi.pl (dostęp: 30.04.2016).
 • [www 2] http://www.biedronka.pl (dostęp: 30.04.2016).
 • [www 3] http://www.lidl.pl (dostęp: 30.04.2016).
 • [www 4] http:// www.wiadomoscihandlowe.pl/2013/04/biedronka-jeszcze-dyskont-czyjuz- supermarket/ (dostęp: 30.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-be0fd7e7-1858-45d5-ac0c-51b8998f2231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.