Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 359 | 175-191

Article title

Kategoria sukcesu i jej determinanty w wybranych polskich przedsiębiorstwach

Authors

Content

Title variants

EN
The category of success and its determinants in selected Polish enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono syntetyczne informacje dotyczące postrzegania kategorii sukcesu i jego determinant. Zwrócono w nim uwagę, iż pojęcie sukcesu jest złożone i wielowymiarowe. Istnieje również wiele czynników, które ten sukces determinują. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – co jest głównym celem działalności dla polskich przedsiębiorców i jakie są determinanty ich sukcesu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 156 polskich przedsiębiorstw.
EN
This article presents synthetic information about perceiving the success category and its determinant. It emphasized that the notion of success is complex and multidimensional. There are also many factors that determine this success. The article attempts to answer the question – what is the main purpose of business for Polish entrepreneurs and what are the determinants of their success. In order to answer this question, the results of own research carried out on a group of 156 Polish companies were presented.

Year

Volume

359

Pages

175-191

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Ashkenas R., Ulrich D., Jick T., Kerr S. (1998), Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco.
 • Bailom F., Matzler K., Tschemernjak D. (2009), Jak utrwalić sukces, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Collins J. (2007), Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, MT Biznes, Warszawa.
 • Dirks P., Wijn M. (2002), Strategic Control: Meshing Critical success Factors with the Balanced Scorecard, „Long Range Planning”, Vol. 35, No. 4.
 • Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A, Warszawa.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Kwiecień A. (2015), Kapitał ludzki i wiedza jako źródło sukcesu przedsiębiorstw nowej gospodarki [w:] M. Pluciński (red.), Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 852, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 117.
 • Majewska-Opiełka I. (2007), Sukces firmy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Marek S., Białasiewicz M., red. (2008), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 • Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Skalik J. (2002), Bariery osiągania sukcesu przez firmy rodzinne [w:] K. Jaremczuk, J. Posłuszny (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.
 • Sull D.N. (2006), Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Taylor W.C., Barre P. la (2007), Czas reformatorów. Dlaczego w biznesie zwyciężają najbardziej oryginalne umysły, MT Biznes, Warszawa.
 • Zarepur J. (2001), Information Management Systems and Critical Success Factors in Small Agency, „Ravesh Magazine”, No. 68.
 • Zawadka M., Hoffman U. (2012), Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [www 1] Zakrzewska-Bielawska A. (2007), Czynniki sukcesu dużych polskich firm produkcyjnych, http://www.zakrzewska-bielawska.pl/new/1414194734_publikacja_9_2007.pdf (dostęp: 12.11.2018).
 • [www 2] Szelągowska J. (2009), Co najlepsze przedsiębiorstwa robią inaczej? https://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-najlepsze-przedsiebiorstwa-robia-inaczej-2039485.html (dostęp: 12.11.2018).
 • [www 3] Lachiewicz S. (2013), Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_12.pdf (dostęp: 21.03.2014).
 • [www 4] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/sukces;2576536.html (dostęp: 30.04.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-be59ccd5-0c5a-4775-8a5a-2f06c71a1b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.