Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 352 | 174-184

Article title

Zmiany wysokości i struktury rezerw walutowych NBP na tle zmian zachodzących w rezerwach walutowych na świecie

Content

Title variants

EN
Changes in the structure and size of the official foreign reserves in Poland against the changes of these structure and size in the world

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w strukturze i wielkości oficjalnych rezerw walutowych w Polsce na tle tych zmian zachodzących na świecie w latach 2005-2015. Szczególny nacisk kładzie się na charakterystykę struktury rezerw Narodowego Banku Polskiego (NBP) w ujęciu walutowym. Istotnym elementem artykułu jest także porównanie zmian zachodzących w strukturze polskich i światowych rezerw walutowych. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych są publikacje NBP i MFW.
EN
The aim of the paper is to analyze changes in the structure and size of the official foreign reserves in Poland over the years 2005-2015 comparing to changes in these structure and size worldwide. Particular emphasis in the article is put on the structural characteristics of the NBP’s reserves in terms of currencies. An important element of the article is also a comparison of changes taking place in the structure of Polish and global foreign exchange reserves. The paper is based on the international literature and statistical data. The main sources of necessary data were taken from publications delivered by NBP and IMF.

Year

Volume

352

Pages

174-184

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczyny im. K. Pułaskiego w Radomiu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

References

 • Cheng G. (2013), A Growth Perspective on Foreign Reserve Accumulation, “Document de Travail” August, No. 443, Banque de France, Paris.
 • ECB (2010), The International Role of the Euro, July, Frankfurt am Main.
 • ECB (2015), The International Role of the Euro, July, Frankfurt am Main.
 • ECB (2016), The International Role of the Euro, July, Frankfurt am Main.
 • Feldstein M. (1999), Self-Protection for Emerging Market Economies, Working Paper, No. 6907, NBER, Washington, DC.
 • Greenspan A. (1999), Currency Reserves and Debt, Remarks by the Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System before The World Bank Conference on Recent Trends in Reserve Management, 29 April, Washington, DC.
 • Moghadam R., Ostry J.D., Sheehy R. (2011), Assessing Reserve Adequacy, IMF, Washington, DC.
 • NBP (2009), Raport roczny 2008, Warszawa.
 • NBP (2011), Raport roczny 2010, Warszawa.
 • NBP (2013), Raport roczny 2012, Warszawa.
 • NBP (2014), Raport roczny 2013, Warszawa.
 • NBP (2015), Raport roczny 2014, Warszawa.
 • NBP (2016), Raport roczny 2015, Warszawa.
 • Pineau G., Dorroccini E., eds. (2006), The Accumulation of Foreign Reserves, ECB Occasional Paper, No. 43, Frankfurt am Main.
 • Pszczółka I. (2011), Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Redo M. (2014), Prawne i finansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce, „ATHENEUM. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 42, s. 196-208.
 • Rybiński K. (2011), Zarządzanie rezerwami walutowymi [w:] A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H.Beck, Warszawa, s. 229-238.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U., 2005, Nr 1, poz. 2.
 • Wyżnikiewicz D. (2007), Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na relacje gospodarcze i finansowe z zagranicą – wnioski dla Polski, Materiały i Studia, nr 218, NBP, Warszawa.
 • [www 1] http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/aktywa_rezerwowe.html (dostęp: 15.08.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-beba7e10-0be7-43c5-a94c-39e3b9805dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.