Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(94) Ocenianie pracowników (Appraising employees) | 11-19

Article title

Zmiany w systemach ocen pracowniczych – redakcyjna debata ekspertów

Authors

Content

Title variants

EN
Changes in Employee Performance Appraisal Systems: An Editorial Debate of Experts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Oceny pracownicze są powszechnie krytykowane, ale też powszechnie…. stosowane – dlatego tematyka ta zdecydowanie nadaje się na temat debaty eksperckiej. Dyskusja, w której wzięli udział nie tylko przedstawiciele świata nauki i konsultingu, ale także menedżerowie-praktycy z biznesu i administracji publicznej dotyczyła tematyki zmian w ocenach pracowniczych. Debata skupiła się na kilku obszarach: zmiany w systemach ocen pracowniczych, zmiany w zastosowaniu ocen pracowniczych oraz trwałość tych systemów. W jej wyniku można sformułować szereg wniosków odnoszących się do zmian w systemach ocen: dążenie do upraszczania SOP, coraz szersze stosowanie ocen opartych na kompetencjach i ocen 3600 – pomimo istotnego ryzyka związanego z tą ostatnią formą oceny. Dyskutanci zwracali też uwagę na kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu ocen pracowniczych i zmian w tych systemach.
EN
Employee performance appraisals (PA) are universally criticized, but they are also universally … applied. It is for this reason that this is a topic worthy of an expert debate. The discussion, involving experts representing not only academia and consultants, but also managers—business practitioners—and public administration, focused on changes in employee performance appraisals. The debate concentrated on several areas: changes in employee appraisal systems, changes in the application of performance appraisals, and the longevity of such systems. As a result it is possible to formulate several conclusions relating to changes in appraisal systems: a trend towards simplification of PA systems as well as the increasingly broad use of appraisals based on competencies and 360–degree feedback, in spite of significant risk linked to the latter form of appraisal. The debaters also called attention to key success factors in implementing employee performance appraisals as well as changes in such systems.

Year

Pages

11-19

Physical description

Document type

debate

Dates

published
2013-10-15

Contributors

interlocutor
  • Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-beeddccf-1949-44a3-89bf-9c0a3912806f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.