Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 299 | 80-89

Article title

Etnografia jako metoda badawcza w rachunkowości zarządcze

Content

Title variants

EN
Ethnography as a management accounting research method

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca ma na celu wskazanie zasadności bardziej powszechnego zastosowania etnografii w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej, która może wskazać rzeczywiste przyczyny obserwowanych zjawisk, a nie ich skutki. Etnografia ma potencjał, by sprzyjać zarówno rozwojowi teorii, jak i wniesieniu wkładu do praktyki gospodarczej, szczególnie w erze dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Dyskusja odnosi się do uwag Merchanta [2012] dotyczących badań prowadzonych w rachunkowości zarządczej.
EN
The main purpose of the article is to discuss the potential of more common ethnography application in management accounting field. Ethnography as a research method may vivid the causes of phenomena observed in management accounting, and not only outcomes. Potentially may contribute to both theory and practice, especially in the era of fast information technology development. The discussion is based on the K. Merchant [2012] article about making management research more useful.

Year

Volume

299

Pages

80-89

Physical description

Contributors

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

References

 • Agar M. (1986), The Professional Stranger. An Informal Introduction to Ethnography, Academic Press, New York.
 • Ahrens T. (1997), Talking Accounting: An Ethnography of Management Knowledge in British and German Brewers, „Accounting, Organizations and Society”, No. 22.
 • Ahrens T., Chapman Ch. (2006), Doing Qualitative Field Research in Management Accounting. Positioning Data to Contribute to Theory, „Accounting, Organizations and Society”.
 • Boll K. (2014), Shady Car Dealings and Taxing Work Practices: An Ethnography of a Tax Process, „Accounting, Organizations and Society”, No. 39.
 • Jemielniak D. (2013), Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badan etnograficznych, „Prakseologia”, nr 15.
 • Kostera M., Krzyworzeka P. (2012), Etnografia [w:] D. Jemielniak (red.) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, WN PWN, Warszawa.
 • Krzysztofek K. (2011), W stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy? „Studia Socjologiczne”, nr 2(201).
 • Łada M. (2014), Ugruntowane teorie o rachunkowości zarządczej [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Łada M., Burnet-Wyrwa W. (2015), Rozwój samoobsługowych systemów business intelligence a zmiany w rachunkowości zarządczej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, nr 245.
 • Morales J., Lambert C. (2013), Dirty Work and the Construction of Identity. An Ethnographic Study of Management Accounting Practices, „Accounting, Organizations and Society”, No. 38.
 • Merchant K. (2012), Making Management Accounting Research More Useful, „Pacific Accounting Review”, No. 24(3).
 • Myers M. (2013), Qualitative Research in Business and Management, Sage Publications, London.
 • Nadolna B. (2012), Studium przypadku jako metoda badawcza w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 45.
 • Nita B. (2013), Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71(127).
 • Reeves S., Kuper A., Hodges B. (2008), Qualitative Research Methodologies: Ethnography, „British Medical Journal: Practice”.
 • Szychta A. (2013), Podejścia do badań naukowych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71(127).
 • Szychta A. (2014), Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 80(136).
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B. (2014), Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1(31), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Van Dijk J. (2013), The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media, Oxford University Press, Oxford.
 • Varis P. (2012), Digital Ethnography, „Tilburg Papers in Culture Studies”, Tilburg University.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bf571cec-1e9d-4567-8793-289c1f7e8b18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.