Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 248 | 17-30

Article title

Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów

Content

Title variants

EN
Taxonomic support of selection of locations in the process of order-picking

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Można wyróżnić dwa rodzaje przechowywania produktów w magazynie – przechowywanie dedykowane i współdzielone. W przechowywaniu dedykowanym każdy produkt jest przydzielony do konkretnej lokalizacji i na odwrót – w danej lokalizacji jest przechowywany tylko jeden produkt. Bardziej efektywne, jeżeli chodzi o wykorzystanie powierzchni magazynowej, jest przechowywanie współdzielone, w którym teoretycznie każdy produkt może występować w dowolnej liczbie lokalizacji i w każdej lokalizacji może być przechowywana dowolna liczba produktów. W takim przypadku, w procesie kompletacji zamówienia dany produkt można pobrać z wielu różnych lokalizacji. Do wyboru lokalizacji, które musi odwiedzić magazynier w procesie kompletacji, zostaną wykorzystane metody taksonomiczne. Każda lokalizacja zostanie opisana za pomocą kilku cech, a następnie jej atrakcyjność z punktu widzenia danego zamówienia zostanie określona za pomocą Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL).
EN
There are two types of storage in warehouse – dedicated and shared. In dedicated storage each product is assigned to one location and vice versa. More effective in terms of space utilisation, more effective is shared storage. In such case each product can theoretically be assignet to any numer of locations and vice versa. In the proces of order--picking, one product can be picked from several different locations. Locations that must be visited by the warehouse worker in the proces of order-picking will be selected by means of taxonomic methods. Every location will be described by means of several diagnostic variables, and its attractiveness will be determined by means of Taxonomic Measure of Location’s Attractiveness (Polish abbreviation – TMAL).

Year

Volume

248

Pages

17-30

Physical description

Contributors

References

  • Bartholdi J.J., Hackman S.T. (2014), WAREHOUSE & DISTRIBUTION SCIENCE, Release 0.96, The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, USA, Atlanta.
  • De Koster R., Le-Duc T., Roodbergen K.J. (2007), Design and control of warehouse order picking: a literature review, „European Journal of Operational Research”, No. 182(2), s. 481-501.
  • Dmytrów K. (2013), Procedura kompletacji zakładająca oczyszczanie lokalizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 31, Tom 2, Szczecin, s. 23-36.
  • Gudehus T., Kotzab H. (2012), Comprehensive Logistics, Second Edition, Springer--Verlag Berlin Heidelberg.
  • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 15.4.
  • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  • Ostasiewicz W. (red.) (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Tarczyński G. (2012), Analysis of the impact of storage parameters and the size of orders on the choice of the method for routing order picking, „Operations Research and Decisions”, No. 22, s. 105-120.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bfa9fc1b-afa5-4d75-a669-00145861fe58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.