Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 35-51

Article title

Luzowanie ilościowe a działalność pomocowa banków centralnych

Content

Title variants

EN
Quantitative easing, and the aid activities of central banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czy działalność pomocową banków centralnych wobec sektora bankowego w ramach polityki luzowania ilościowego w okresie globalnego kryzysu finansowego można nazwać działalnością inwestycyjną władz monetarnych? Z jednej strony głównym celem banków centralnych było zasilenie sektora bankowego w płynność w nadzwyczajnej skali i częstotliwości. Tym samym nie była to stricte inwestycyjna działalność ukierunkowana na wzrost wartości portfela aktywów. Z drugiej jednak strony władze monetarne nabywały aktywa od bankowych oraz niebankowych instytucji, co zwiększało wartość ich majątku w bilansie. Ekonomiści są jednak zgodni co do faktu, iż gdyby nie konieczność niestandardowego wsparcia banków komercyjnych i pogarszające się warunki funkcjonowania sektora bankowego, banki centralne nie angażowałyby się w tak znaczącej skali programu zakupu aktywów. Celem opracowania jest zaprezentowanie polityki luzowania ilościowego banków centralnych w okresie globalnego kryzysu finansowego, ze zwróceniem uwagi na zmiany, jakie dokonały się w aktywach banków centralnych na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej.
EN
Whether the aid activities of central banks for the banking sector under the Quantitative Easing policy during the global financial crisis can be called an investment activity of monetary authorities. On the one hand, the main objective of the central banks was to support banking sector of liquidity in the unconventional scale and frequency. Thus, it was not directly an investment activity, aimed at increasing the value of assets’ portfolio. On the other hand, the monetary authorities have purchased the assets from banking and non-banking institutions, which increased the value of their assets in the balance sheet. Nevertheless, economists agree about the fact that if there would be no need for non-standard support of commercial banks and deteriorating conditions of the banking sector, central banks did not involve in such a significant scale of asset purchase program. The aim of the study is to present a Quantitative Easing policy of central banks during the global financial crisis, with paying particular attention on changes that have occurred in the central banks’ assets, based on the example of the Federal Reserve System.

Year

Volume

246

Pages

35-51

Physical description

Contributors

References

 • Arai Y., Hoshi T. (2004), Monetary Policy in the Great Recession, RIETI Discussion Paper Series 04-E-024, lipiec.
 • Bernanke B.S. (2009), The Crisis and the Policy Response, wykład wygłoszony w London School of Economics, 13 stycznia.
 • Bernanke B.S. (2009), The Federal Reserve’s Balance Sheet: An Update, At the Federal Reserve Board Conference on Key Developments in Monetary Policy, Washington, D.C., 8 października.
 • Blinder A.S. (2010), Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(6), listopad/grudzień.
 • BRE Bank (2010), Miesięczny Przegląd Makroekonomiczny, nr 103 (10), wrzesień.
 • Lenza M., Pill H., Reichlin L. (2010), Monetary Policy in Exceptional Times, Working Paper Series, EBC, nr 1253, październik.
 • Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York (2010), Domestic Open Market Operations During 2009, raport przygotowany dla Federal Open Market Committee, styczeń.
 • Shiratsuka S. (2009), Size and Composition of the Central Bank Balance Sheet: Revisiting Japan’s Experience of the Quantitative Easing Policy, Discussion Paper, nr 2009-E-25.
 • Sławiński A. (1996), Krzywa dochodowości, „Materiały i Studia NBP”, zeszyt 62.
 • Tymoczko D. (2010), Działania banków centralnych w czasie kryzysu [w:] Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym – strategie wyjścia, Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 111, Warszawa.
 • [www 1] Censky A.: QE2: Fed Pulls the Trigger, CNNmoney.com, 3 listopada 2010.
 • [www 2] http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/section13.htm (dostęp: 18.08.2013).
 • [www 3] http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20121212a.htm (dostęp: 10.07.2013).
 • [www 4] http://www.foxbusiness.com/economy/2013/06/19/fed-decision-on-tap/ (dostęp: 10.07.2013).
 • [www 5] Inman P., What Is Operation Twist? “The Guardian”, http://www.theguardian.com/business/2011/sep/21/operation-twist-federal-resrve-gamble-us-economic-stimulus (dostęp: 8.08.2013).
 • [www 6] Labonte M. (2013), Federal Reserve: Unconventional Monetary Policy Options. Congressional Research Service, 7-5700, 19 lutego, http://www.fas.org/sgp/crs/ misc/R42962.pdf (dostęp: 22.09.2014).
 • [www 7] What Is the Federal Reserve Quantitative Easing, Useconomy.about.com, 22 września 2011.
 • [www 8] Willardson N., Pederson L. (2010), Federal Reserve Liquidity Programs: An Update, The Region, czerwiec; www.minneapolisfed.org/pubs/region/10-06/liquidity.pdf (dostęp: 18.08.2013).
 • [www 9] Zumbrun J. (2012), Fed Undertakes QE3 with $40 Billion MBS Purchases Per Month, Bloomberg News, 13 września.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bff67b69-375a-477a-8c87-f18f27a1b7d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.