Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 271 | 89-101

Article title

Trendy w zakresie internacjonalizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych

Content

Title variants

EN
Trends in internationalization of innovations by transnational corporations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W XXI wieku najcenniejszymi zasobami są wiedza oraz myśl techniczna. Podmiotami współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, które odgrywają dominującą rolę na globalnym rynku badawczo-rozwojowym (B+R) są korporacje transnarodowe (KTN). Nakłady na B+R niektórych KTN przewyższają wydatki na innowacje wielu państw. Do niedawna firmy międzynarodowe lokowały funkcje B+R przede wszystkim w krajach rozwiniętych, jednak na sile przybiera nowy trend globalizacji pod wpływem KTN polegający na ekspansji jednostek B+R firm międzynarodowych na kraje rozwijające się. Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy tendencji rozwojowych w zakresie lokalizacji działalności B+R KTN w latach 2013-2014. KTN poszukują nowych lokalizacji dla realizowanych projektów B+R w efekcie zmian jakościowych w otoczeniu międzynarodowym. Zasoby niezbędnych talentów są coraz częściej dostępne w krajach rozwijających się. Mimo wzrostu udziału owych krajów w globalnych sieciach badawczych KTN zjawisko to dotyczy niewielu spośród tych państw.
EN
The most valuable resources of the 20th century are knowledge and technical thought. Transnational corporations (TNCs) are the entities that play a dominant role in the global research and development (R&D) market. R&D expenditures of some TNCs outweigh innovation spending of many countries. Until recently, foreign R&D investment TNCs were directed primarily to developed countries, but there has been observed a new trend of globalization under the influence of TCNs. This is the expansion of R&D units of multinationals to developing countries. The aim of the paper is to present analysis results of trends which relate to R&D foreign location of TNCs in 2013-2014. TNCs look for new locations for their R&D activity as an effect of quality changes on the international market. Needed talents can be found in developing countries. Despite the increase in the share of developing countries in global research TNCs networks, very few of these countries are engaged in it.

Year

Volume

271

Pages

89-101

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Instytut Finansów i Rachunkowości

References

 • Coming of Age: Asia's Evolving R&D Landscape (2012), "An Economist Intelligence Unit Report", August 2012.
 • Hernandez H., Tubke A., Hervas F., Vezzani A., Dosso M., Amoroso S., Grassano N. (2014), EU R&D Scoreboard. The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Joint Research Centre, European Comission, Luxembourg.
 • Jaruzelski B., Loehr J., Holman R. (2014), The 2014 Global Innovation 1000: Proven Paths to Innovation Success, "strategy + business magazine", Issue 77.
 • Jaruzelski B., Loehr J., Holman R. (2013), The Global Innovation 1000: Navigating the Digital Future, "strategy + business magazine", Issue 73.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2009), Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, SGH, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (2012), Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • R&D Trends Forecast. Results from the Industrial Research Institute's Annual Survey (2015), "Research-Technology Management", January-February 2015.
 • Shin-Horng Ch., Pei-Chang W., Meng-chun L. (2011), Trends in Public and Private Investments in ICT R&D in Taiwan, "JRC Technical Notes", Vol. 63993.
 • Veldhoen S., Peng B., Mansson A., Yip G., Han J. (2014), China's Innovation is Going Global. 2014 China Innovation Survey, "strategy + business magazine", September 2014.
 • World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D (2005), United Nations.
 • [www 1] http://www.gracesguide.co.uk (dostęp: 18.04.2016).
 • [www 2] http://www.pfizer.com (dostęp: 18.09.2015).
 • [www 3] http://www.pb.pl/3692954,80514,pfizer-daje-117-mld-usd-za-astrazeneca (dostęp: 18.09.2015).
 • [www 4] http://www.chicagobusiness.com/ (dostęp: 18.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-bfff252b-0176-4ef3-92f1-7e4b443d2760
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.