Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 359 | 136-146

Article title

Koncepcja design management w kontekście upgrade’u warsztatu współczesnego twórcy – case study

Content

Title variants

EN
Design management as a tool for the artistic sector – upgrade of creative modern artist workshop

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule postawiono tezę, że współcześni twórcy miewają deficyty pozaartystyczne, co skutkuje problemami z odnalezieniem się na rynku. Zniwelować to zjawisko może uczenie artystów design management na poziomie akademickim. Opracowanie podzielono na części teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części teoretycznej opisano przyczynę zajęcia się problematyką i istotę design management, sektora kreatywnego, współczesnego twórcy-artysty i jego warsztatu. Część praktyczna artykułu ma na celu przedstawienie wyników badań obserwacji uczestniczącej współczesnego twórcy, która była prowadzona w latach 2007-2016. Analiza przypadku dotyczy rzeźbiarza funkcjonującego na rynku polskim.
EN
In the article there was a thesis that modern artist tend to have non-artistic deficits, resulting in problems in finding a market, can overcome this phenomenon artists teaching at the university level design management. The study was divided into theoretical and practical parts. In the first part the theoretical description of the cause of the problem and the essence of design management, the creative sector, the contemporary artist-creator and his workshop are described. The practical part of the article aims at presenting the results of participant observations of a contemporary artist, which was conducted in the years 2002-2017. The case analysis concerns a sculptor operating on the Polish market. An integral part of the article is a summary.

Year

Volume

359

Pages

136-146

Physical description

Contributors

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wydział Tkaniny i Ubioru. Katedra Ubioru
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

References

 • Acklin C. (2013), Design Management Absorption Model: A Framework to Describe and Measure the Absorption Process of Design Knowledge by SMEs with Little or No Prior Design Experience, „Creativity and Innovation Management”, Vol. 22, No. 2.
 • Best K. (2006), Design Management – Managing Design Strategy, Process and Implementation, AVA Publishing, Lausanne.
 • Best K. (2009), Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blaich R., Blaich J. (1993), Product Design and Corporate Strategy: Managing the Connection for Competitive Advantage, McGraw-Hill, New York.
 • Borja de Mozota B. (2006), The Four Powers of Design: A Value Model for Design Management, „Design Management Journal”, Vol. 17, Issue 2.
 • Bruce M., Bessant J. (2002), Design in Business: Strategic Innovation through Design, Pearson Education, Edinburgh Gate.
 • Caban-Piaskowska K. (2013), Design management – wybrane aspekty funkcjonowania multiinterdyscyplinarnych zespołów projektowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 283.
 • Caban-Piaskowska K. (2016a), Design Management as the Effect of Evolution of Consumers’ Aesthetics, The West East Institute. The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings, Vienna, Austria.
 • Caban-Piaskowska K. (2016b), Design management jako odpowiedź na wyzwania stawiane przez konsumentów przyszłości, Studia i Prace WNEiZ US, nr 43, t. 3 Zarządzanie.
 • Caban-Piaskowska K. (2016c), Geneza i istota koncepcji design management [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Caban-Piaskowska K. (2017), Artysta projektant w sieci relacji [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Organizacja w sieci relacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Cooper R., Press M. (1995), The Design Agenda: A Guide to Successful Design Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Dziadkiewicz A., Maśloch P. (2013), Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu, „Zarządzanie i Finanse”, r. 11, nr 4, cz. 2.
 • Dziurski P. (2016), Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Strategie. Procesy i praktyki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 420.
 • Farr M. (1965), Design Management. Why is it Needed Now? „Design Journal”, No. 200.
 • Gorb P. (1990), Design as a Corporate Weapon [w:] P. Gorb (red.), Design Management, Papers from the London Business School. Architecture, Design and Technology Press, London.
 • Jones C., Svejenova S., Strandgaard J. (2012), Misfits, Mavericks and Mainstreams: Drivers of Innovation in Creative Industries, „Organization Studies”, No. 33(2).
 • McBride M. (2007), Design Management: Future Forward, „Design Management Review”, Vol. 18, Issue 3.
 • Patten T. (2016), “Creative?”… “Entrepreneur?” – Understanding the Creative Industries Entrepreneur, „Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Art”, Vol. 5, Issue 2.
 • Pieter J. (1967), Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław.
 • Potencjał Małopolskich Przemysłów Kreatywnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012.
 • Radomska J. (2017), Relacje międzyorganizacyjne jako podstawa przewagi konkurencyjnej w branży kreatywnej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 24.
 • Ramaswamy V., Gouillart F. (2010), Building the Co-Creative Enterprise, „Harvard Business Review”, october.
 • Rozwój sektorów kreatywnych, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2017.
 • Snieska V., Normantiene A. (2012), Development of Creative Economy in Lithuania, „Economics and Management”, No. 17(1).
 • Szara K., Wojtowicz P. (2016), Sektor kreatywny w Polsce – stan i znaczenie, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 8, s. 7-21.
 • Turner R., Topalian A. (2002), Core Responsibilities of Design Leaders in Commercially Demanding Environments, Design Leadership Forum Inaugural Session, London.
 • Veryzer R.W. (2000), Design and Consumer Research, „Design Management Journal. Academic Review”, Vol. 1, Issue 1.
 • Wu Y., Wu S. (2016), Managing Ambidexterity in Creative Industries: A Survey, „Journal of Business Research”, No. 69.
 • Wytrążek W. (2011), Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki działalności gospodarczej [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c0038d66-dd1d-4de5-b7e7-098fa58a7d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.