PL EN


2017 | 330 | 128-138
Article title

Preferencje konsumentów wobec rodzajów kawy oraz marek kawy mielonej dostępnych na polskim rynku

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer preferences with regard to the kinds of coffee and brands of ground coffee available on the Polish market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem preferencji konsumentów wobec rodzajów kawy w Polsce (kawy mielonej, rozpuszczalnej, ziarnistej, tzw. miksów kawowych oraz rozpuszczalnego cappuccino), a następnie preferencji konsumentów wobec marek kawy mielonej. Podstawę źródłową opracowania stanowiły wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych metodą standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie 800 konsumentów kawy. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie zidentyfikowanych preferencji konsumentów kawy w Polsce, odnośnie do różnych rodzajów kawy, a także wobec wybranych marek kawy mielonej. Dodatkowo, w artykule wskazano na zachodzące zmiany w preferencjach polskich konsumentów, co do wyboru rodzaju kawy.
EN
The article deals with the issue of consumer preferences with regard to the kinds of coffee in Poland (ground coffee, instant coffee, whole bean coffee, the so-called coffee mixes and instant cappuccino), and later moves on to consumer preferences with regard to brands of ground coffee. The study is based on the results of an original research carried out with the standardised questionnaire interview method with the use of the CAPI technique on a group of 800 coffee consumers all over Poland. The main purpose of the article is to present the identified coffee consumer preferences in Poland with regard to various kinds of coffee, and to selected brands of ground coffee. Furthermore, the article shows the ongoing changes in the preferences of Polish consumers with regard to the choice of the kind of coffee. The research results prove that Polish consumers more and more frequently buy ground coffee, mainly from the Jacobs Kronung, Tchibo Family and Prima brands.
Year
Volume
330
Pages
128-138
Physical description
Contributors
 • MOKATE SA
References
 • Cranfield J., Henson S., Northey J., Masakure O. (2010), An Assessment of Consumer Preference for Fair Trade Coffee in Toronto and Vancouver, „Agribusiness”, Vol. 26, No. 2, s. 307-325.
 • Haraburda A. (2016), Analiza rynku kawy, https://comparic.pl/analiza-rynku-kawy/ (dostęp: 5.02.2017).
 • Hung L.M. (2012), A Study of Consuming Behaviors of Budget Coffee, „Business and Management Research”, Vol. 1, No. 1, s. 48-61.
 • Lee J. (2015), A Study for Increasing Reusable Cup Consumption in the Coffee Industry: Focused on Behavior Change with Motivation, Graduate Theses and Dissertations, Iowa State University, Ames.
 • Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maciejewski G. (2016), Young Consumers’ Attitudes towards Product Innovation, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(14), s. 19-31.
 • Mokrysz S. (2016), Consumer Preferences And Behaviour on the Coffee Market in Poland, „Forum Scientiae Oeconomia”, Vol. 4, s. 91-107.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej wiosce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pałaszewska-Reindl T. (2006), Problemy konsumpcji i konsumentów – ważna dziedzina badań ekonomicznych, „Handel Wewnętrzny”, zeszyt specjalny, nr 1, s. 1-5.
 • Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-c01f2d44-8ca2-4000-8265-159714601fc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.