Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(84) | 83-96

Article title

Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości

Authors

Title variants

EN
The Performance of Interorganizational Teams as Based on the Proximity Hypothesis

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article focuses on issues related to shaping and optimizing the performance of interorganizational team performance as based on the proximity hypothesis. The aim of the paper is to show opportunities for improving the performance of interorganizational teams by maintaining appropriate levels of proximity in their various dimensions. The paper is divided into five parts. It starts with a brief introduction that demonstrated the important role of cooperation among organizations. In the second part, the significance of interoganizational teams in company performance is presented. A synthetic and cross–sectional presentation of the proximity concept forms the core of the third part. Attention is paid to the importance of proximity, identifying its various dimensions. The fourth part shows the relevance of these dimensions in the performance of interorganizational teams as well as the effectiveness of cooperation processes. Finally, conclusions are drawn.

Year

Issue

Pages

83-96

Physical description

Contributors

 • University of Economics in Katowice, Faculty of Management, Department of Business Management, Poland

References

 • Antczak Z. (2007), Skutki przeobrażeń organizacji a funkcja personalna – wybrane zagadnienia, [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie – kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, „Regional Studies”, vol. 39, nr 1.
 • Broekel T., Boschma R.A. (2009), Knowledge networks in the Dutch aviation industry: the proximity paradox, „Papers in Evolutionary Economic Geography”, nr 0915 [http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg0915.pdf], 18.03.2011r.
 • Bstieler L., Hemmert M. (2010), Increasing Learning and Time Efficiency in Interorganizational New Product Development Teams, „Journal of Product Innovation Management”, vol. 27, nr 4.
 • Coenen L., Moodysson J., Asheim B.T. (2004), Nodes, Networks and Proximities: On the Knowledge Dynannics of the Medicon Valley Biotech Cluster, „European Planning Studies”, vol. 12, nr 7.
 • Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Dhanaraj C., Parkhe A. (2006), Orchestrating Innovation Networks, „Academy of Management Review”, vol. 31.
 • Doz L., Hamel G. (2006), Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • George V.P., Zaheer A. (2006), Geographic Signatures: Firm Proximities and Performance, „Academy of Management Best Conference Paper”, BPS: F1–6.
 • Jagoda A. (2010), Problemy zarządzania zespołem wirtualnym w przedsiębiorstwie globalnym, [w:] K. Kawerska (red.), Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 98, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Jaki A. (2011), Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Jaremczuk K. (2010), Zaangażowanie i współdziałanie w tworzeniu strategii personalnej organizacji, [w:] K. Kawerska (red.), Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 100.
 • Klimas P. (2011), Wymiary bliskości w sieciach innowacji, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Knoben J., Oerlemans L.A.G., (2006), Proximity and inter-organizational collaboration: A literature review, „International Journal of Management Reviews”, vol. 8.
 • Kołodziejczak M. (2011), Benchmarking a praca zespołowa – w drodze do sukcesu organizacji, [w:] J. Rybicki, W. Machel (red.), Źródła sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania UG Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Kordel P. (2009), Koncepcja zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi w perspektywie konstruktywistycznej [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Lipka A. (2008), Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • Menzel M.-P. (2007), Dynamic Proximities – Bridging Connective, Cognitive, and Spatial Distances. „Papers In Evolutionary Economic Geography” [http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg0816.pdf], 18.03.2011r.
 • Pauleen D.J., Yoong P. (2001), Relationship building and the use of ICT in boundary-crossing virtual teams: a facilitator’s perspective, „Journal of Information Technology”, vol.16.
 • Perechuda K. (2005), Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 • Petruzzelli A.M, Albino V., Carbonara N. (2009), External knowledge sources and proximity, „Journal of Knowledge Management”, vol. 13, nr 5.
 • Pocztowski A. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Połomska-Jasienowska A. (2010), Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, [w:] M. Matejuk (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Pomykalski A., Blaźlak R. (2011), Zarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiebiorstw, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Rycroft R. (2003), Self-Organizing Innovation Networks: Implications for Globalization, [http://www.gwu.edu/~cistp/assets/docs/research/articles/SelfOrganizing_RWR_2.24.03.pdf], 27.09.2011r.
 • Skurzyńska-Sikora U. (2008) Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3.
 • Stock R.M. (2006), Interorganizational Teams as Boundary Spanners Between Supplier and Customer Companies, „Journal of the Academy of Marketing Science”, vol. 34, nr 4.
 • Strużyna J. (2006), The Doubts of a Suppporter of Human Resource Management, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Strychalski M. (2011), Asymetria wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, „E-Mentor”, nr 39.
 • Torre A., Rallet A. (2005), Proximity and Localization, „Regional Studies”, vol. 39.1.
 • Vicente J., Pria Y.D., Suire R. (2006), The ambivalent role of mimetic behaviors in proximity dynamics: Evidences on the French ‘Silicon Sentier’ [http://perso.univ-rennes1.fr/raphael.suire/vicente_dlp_suire.pdf], 6.04.2011r.
 • Zając C. (2010), Zasoby ludzkie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych koncepcji kierowania ludźmi, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Wydawnictwo TNOiK, Katowice.
 • Zeller Ch. (2004), North Atlantic Innovative Relations of Swiss Pharmaceuticals and the Proximities with Regional Biotech Areas, „Economic Geography”, vol. 80, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-c087776f-d19e-4e66-b3ae-4b7170d2e4d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.